Kazbėjai

Kazbėjai (Kazbiejai, Chazbiejai)  – Panerių seniūnijos dalis dešiniajame Vokės krante, į pietryčius nuo Trakų Vokės. Pietuose ribojasi su Kazbėjų Naujakiemiu, iš vakarų juosia Vokė, o rytuose yra Aukštųjų Panerių pramoninė dalis.

Tai buvęs Vilniaus rajono rėžinis gatvinis kaimas. Iki  XX a. pr. Kazbėjuose gyveno totoriai [1]. Kaip rašo menotyrininkė Birutė Vitkauskienė, yra išlikusių dokumentų, kuriuose minimi totoriai Chazbejievičiai (Chazbiejewicze). Perėjus Vokės upę per tiltą Gardino plentu, ir pasukus į dešinę – buvo totoriaus Chazbėjaus dvaras. Kaimo pavadinimas kilęs iš patronimo – totoriaus Chazbėjaus sūnų [3].

1967 m. pagrindinė kaimo dalis buvo prijungta prie Vilniaus, o 1995 m. buvo prijungta ir kaimiška gyvenvietės dalis – Naujasodžių kaimas [2].

Informacijos apie Kazbėjus yra mažai. Trumpą buvusio kaimo aprašymą rasime „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“. Vietovės pavadinimo kilmė aprašyta Birutės Vitkauskienės straipsnyje [3]. Apie šiandienos Kazbėjų gyventojų problemas rašo žurnalistė Irena Mikulevič [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kazbiejai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 106.
2. Mikulevič, Irena. Apskritis „išsprendė“ Kazbėjų problemą?. –  Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2007, liep. 19 – 25 (Nr. 29), p. 1, 5.
3. Vitkauskienė, Birutė Rūta. Trakų Vokė: seniausia vietovės ir dvaro istorija // Edouard’o André šiaurės parkų kelias: istoriniai parkai Lietuvoje: funkcija, meninė raiška, paveldo gaivinimas: tarptautinės konferencijos mokslo darbai. 2011. − Vilnius, 2012, p. 47-62. Prieiga per internetą: < http://www.lkas.lt/sites/default/files/Leidinio_tekstai_maketas_2012.pdf>.

Parengė: Nijolė Radžiūnienė (Vilniaus m. SCB, Gerosios Vilties biblioteka), 2010, Danguolė Dainienė (VAVB), 2016