Kelmai

Kaimas Veprių seniūnijoje, įsikūręs prie kelio Vepriai–Gelvonai. Plyti Kelmų miškas.
Gyvena 12 žmonių, iš jų: 6 vyrai ir 6 moterys (2011 m.) [2].

Kelmų kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Kilęs iš žodžio „kelmas“ [3].

Apie Kelmų kaimą informacijos beveik nėra. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], šiek tiek informacijos yra rajono periodinėje spaudoje.

Į šiaurę nuo Kelmų kaimo, miške, 1958-1988 m. buvo įsikūrusi sovietų antžeminių vidutinio nuotolio branduolinių raketų bazė. Su Pabaisko seniūnijoje Kopūstėlių kaime buvusia tokia pačia branduolinių raketų baze jos sudarė vieną kompleksą. Kelmų miške buvusios raketinės bazės teritorija, pastatai bei kitas turtas 1989-1994 m. priklausė agropramoninei asociacijai „Vepriai“, vėliau – privatizuota [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Ežerskytė, Loreta. Sovietų raketinės bazės: prisiminimus ir nerimą keliantis palikimas: [apie Kopūstėlių ir Kelmų raketines bazest]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2005, vas. 19, p. 1, 9;  vas. 22, p. 3, 5; kovo 3, p. 1-2.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 121.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016