Kirtimai

Kirtimai kaimas Lavoriškių seniūnijoje, apie 25 km į rytus nuo Vilniaus, netoli sienos su Baltarusija.

Kirtimai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 106 gyventojai (2013) [1].

Manoma, kad kaimo pavadinimas Kirtimai (lenk. Rubno) kilęs iš tų laikų, kai žmogus, prieš dirbdamas žemę, turėdavęs iškirsti mišką.

Rašytiniuose šaltiniuose Kirtimai minimi nuo XVI amžiaus pradžios. Yra žinoma, kad 1513 metais kunigaikštis Aleksandras Jogaila Kirtimų dvarą padovanojo Mateušui Mikitiničiui (Mateusz Mikitinicz). Tuo metu Kirtimuose buvo bažnyčia. Ji stovėjo dabartinių senų kapinių vietoje.

Vertingos informacijos apie Kirtimų kaimo istoriją yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4], Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) knygoje „Nasze podwileńskie ojczyzny“ [3] bei Bronio Kviklio enciklopedijos „Mūsų Lietuva“ I–ame tome (Bostonas, 1964). Kirtimų kaimas minimas Benjamino Kondrato išleistos serijos Kūrėjų pėdsakais“ 21 tome [2].

2008 m. Kirtimų kapinaitėse buvo iškilmingai atidengtas ir pašventintas Jano Konrado Obsto šeimos memorialinis kompleksas – paties J.K. Obsto, jo žmonos ir motinos kapas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – p. 230-231.
3. Gajewski, Mirosław. Wędrówki w przeszłość dawnego Rubna. – Iliustr. // Gajewski, Mirosław. Nasze podwileńskie ojczyzny. – Wilno, 2002. – P. 31-38.
4. Rubno // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze). – p. 230; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/880>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2022