Kloniniai Jagėlonys

Kloniniai Jagėlonys yra 4,5 km į pietvakarius nuo Naujųjų Kietaviškių, pietuose ribojasi su Jagėlonių kaimu, rytuose – su ežeru Aujėdu, vakaruose – su Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav. esančiu Piktakiemio mišku. Per Kloninius Jagėlonis teka Spengla.

2021 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis kaime gyvena 22 gyventojų: 12 vyrų ir 10 moterų [1].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [2].

Kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė užrašė keletą žmonių pasakojimų, prisiminimų apie kaimą ir žmonių gyvenseną, istorinius įvykius, taip pat Jagėlonių vietovardžius. Šie tekstai pateikti Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų?“ [4] bei Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [3]. Pastarajame leidinyje taip pat pateikiama fotografijų, žemėlapių, kaimo savininkų Jagėlų testamento kopijos.

1567 m. LDK karo pašauktinių sąrašuose minimas karys iš Jagėlonių (rus. з села Якгейлович). 1612 m. Ivanas Baka Jagelonių (rus. Якгеланы) dvarą su visais pastatais užrašė savo sūnui Vasilijui. 1670 m. Aleksandras ir Kotryna Jagėlos perdavė trečdalį kaimo Leonardui Pociejui, anksčiau į tris dalis pasidalinę su Adomu ir Jonus Jagėlomis. 1742 m. minimi dveji kaimai – Kloniniai ir Kalniniai Jagėlonys [2].
1795 m. kaime buvo 6 sodybos, 39 gyventojai, 1846 m. – 6 sodybos, 48 gyventojai, 1923 m. – 117 gyventojai. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1932 m.
Ant Spenglos upės yra išlikęs nebeveikiantis vandens malūnas.

Kaimo kapinėse yra Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorio kapas [2].

O. R. Šakienė yra užrašiusi Jono Rumsevičiaus (g. 1938 m.) atsiminimus apie tai, kaip jis Kloninių Jagelonių kaime beardamas aptiko rūsį su kapais. Apie tokį įvykį prisiminimais dalijasi ir daugiau žmonių [3]. Tačiau R. Gustaitis teigia, jog rūsį su 4 žmonių kapais 1959 m. beardamas aptiko A. Komparskas. Pasakojama, jog čia palaidoti buvę kaimo savininkai Jagėlos [2].


Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-22]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
2. Gustaitis, Rolandas. Kloniniai Jagelonys: [apie kaimą] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 56–57.
3. Jagėlonys // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 165–174; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-kietaviskiu-seniunija/>.
4. Jagėlonys, k. : [pasakojimai apie Jagėlų kapus, Gaidelio akmenį, Dėlinio ežerą] // Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 123–124; Prieiga per internetą: <; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/amta_kietaviskes/>

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.