Kragžliai

Kragžlių viensėdis yra Vievio seniūnijoje, apie 8,5 km į rytus nuo Vievio, čia teka Bražuolės upelis.

Kragžlių viensėdyje 2011 metais gyveno 7 žmonės: 4 vyrai ir 3 moterys [1].

Pasak archeologo Vykinto Vaitkevičiaus, kai kurių upelių ir šventais vadinamų šaltinių pavadinimas Kragžlė arba Kregžlė turi su čiurlenančio vandens garsu susijusią reikšmę [4].

Daugiausia rašyta apie Kragžlių apylinkėse vykdytus archeologinius tyrimus. Apie Kragžlių pilkapius šiek tiek informacijos pateikiama Elektrėnų savivaldybės bibliotekos darbuotojų sudarytame elektroniniame leidinyje „Laiko vingiais: Elektrėnų krašto kultūros paveldas“ [3], leidinyje „Neris: 2007 metų ekspedicija“ [4].

Du pilkapiai, esantys netoli kaimo, aptikti gana neseniai – kalveles pastebėjo miškininkai 2005 m. [2]. Pagal šių apardytų pilkapių formą archeologai spėja, kad žmonės juose laidoti apie VI–VII a. [2]. Kragžlių kaime yra Alkijos pieva, kurios vietovardis bei Kragžlių pilkapiai liudija, kad ši vieta susijusi su mūsų protėvių laidojimo papročiais – šioje pievoje galėjo būti deginami pilkapiuose palaidotų mirusiųjų kūnai [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kragžlių pilkapynas [Kragžlių vs., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 31074]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/525d10e4-d2a1-4ea3-8539-4c0f44e3cd08>.
3. Laiko vingiais: [elektroninis išteklius]: Elektrėnų krašto kultūros paveldas. – [Elektrėnai], 2009. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + įd. lap. (12×24 cm): iliustr.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės. – Iliustr. // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 59.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.