Krapos

Viensėdis  Želvos seniūnijoje, 4,3-4,5 km nuo Želvos į šiaurės vakarus.

Gyvena 1 žmogus (2011 m.) [1].
 
Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš nebevartojamo asmenvardžio Krapa arba Krapas, kuriems pradžią davė prieskoninė daržovė „krapas“ [3].
 
Krapų kaimo vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], apie Krapų šaltinį rašė Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [2].
 
0,45 km į pietryčius nuo Krapės ir Siesarties santakos, 0,36 km į pietus nuo kelio, jungiančio kelius Balninkai–Žemaitkiemis bei Balninkai–Želva ir Krapų kaimo kapelių, Siesarties dešiniajame krante, tarp Šniūreliu vadinamo nedidelio kanalo ir Siesarties yra senosios šventvietės vieta – pieva Balnykietė arba dar vadinama Aukai, užimanti apie 6 ha ploto [2].
 
Maždaug už 0,6 km nuo pievos Balnykietės yra šventas Krapų šaltinis. Maždaug 20 m pločio šaltiniuotame ruože yra keletas „akelių“. Praeityje čia būta vienos didelės, apie 1 m skersmens versmės, kurios vanduo buvo laikytas šventu ir vartotas akims gydyti. Užrašytuose vietinių žmonių prisiminimuose apie šį šaltinį pasakojama, kad „ kas eidavo, važiuodavo į Želvos bažnyčią, į Ukmergę, čia užeidavo. Skaitė, kad dėl akių, dėl regėjimo reikia praustis < … >. Diedukas mano sakydavo, kad < … > auksinius pinigus mesdavo dėl to vandens ir kažkaip pasveikdavo“ [2].
 

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [pieva Balnykietė, Krapų šaltinis, p. 163-164]. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 142-187.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 96.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016