Kregžlė

Kregžlė – kaimas Vilniaus rajono savivaldybėje, 2 km nuo Skirlėnų.

Kaimas Sužionių seniūnijoje, Asvejos regioninio parko teritorijoje, Ilgo ežero pakrantėje.

Kregžlėje gyvena 14 žmonių (2013 m.) [2].

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie šią vietovę beveik nėra, išskyrus trumpąją žinutę „Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2007). Apie Kregžlės pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1].

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina šalia kaimo esantis pilkapynas. 1993 m. Kregžlės pilkapynas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Kregžlės pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 314.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Kregžlės pilkapynas [Kregžlės k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16327]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-22]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.