Kriaučiūnai

Kaimas Zujūnų seniūnijoje, 5 km nuo Buivydiškių.

Kriaučiūnuose gyvena 14 gyventojai. Iš jų – 7 vyrai ir 7 moterys (2013 m.) [1].

Dar prieš karą Kriaučiūnai buvo garsūs tuo, kad čia buvo pinamos plokščiosios ir volelio formos verbos. Kokių Kriaučiūnuose būta verbų, galima pamatyti Kanuto Rusecko (1800–1860) paveiksle „Lietuvaitė su verbomis“ bei įžymaus menininko, tapytojo Ferdinando Ruščico (1870–1936) 1913 metų liaudies meno ir amatų mugės spalvotoje afišoje ir žurnalo „Wieś ilustrowana“ viršelyje. Šie įžymūs dailininkai padėjo verboms išgarsėti. Vilniaus krašto verbos buvo priskirtos prie smulkiojo liaudies meno kūrinių [3, 5].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kriaučiūnų kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2] ir 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7].

Yra žinoma, kad 1866 m. Kriaučiūnuose buvo 8 namai, kuriuose gyveno 105 žmonės. Visi jie buvo katalikai [7].

Antrojo pasaulinio karo metais prie Kriaučiūnų įvyko nelygi Armijos Krajovos kova su vokiečių kariuomene. Kovoje žuvo 79 AK kariai [4].

1988 m. Kriaučiūnuose buvo pastatytas kryžius, o 1989 – atidengtas paminklas lenkų Armijos Krajovos Vilniaus gynimo nuo vokiečių okupantų per Antrąjį pasaulinį karą (1944 m. liepos 14 d.) atminimui įamžinti [6, 9].

Apie Kriaučiūnus yra rašęs rašytojas, publicistas Ježis Survilo (Jerzy Surwiło) savo knygoje „Rachunków nie zamykamy“ [8]. Šioje knygoje aprašomi Vilniaus krašto tremtinių bei politinių kalinių likimai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kriaučiūnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 397.
3. Vilniaus krašto verbos = Palmy Wileńszczyzny. – Iliustr. // Kviečia Vilniaus rajonas = Rejon wileński zaprasza. – Vilnius, 2009. – P. 1-2.
4. Bój spotkaniowy pod Krawczunami-Nowosiółkami / Longin Tomaszewski // Wileńszczyzna lat wojny i okupacji. – Warszawa, 2001. – P. 493-495.
5. Drozd, Leokadia. Palma krawczuńska-królową Jarmarku Wielkanocnego. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2007, 29 marca – 4 kwietnia, priedas „Rota“, p. 1, 4.
6. Jackiewicz, Mieczysław. Krawczuny-Nowosiołki // Wileńska encyklopedia. 1939-2005. – Warszawa, 2007. – P. 313.
7. Krawczuny // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 4, p. 652; Prieiga per interneta: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/652.
8. Survilo, Ježis. Krawczuny-Kalwaria-Pióromont // Jerzy Surwiło. Rachunków nie zamykamy. – Wilno, 2007. – P. 388-393.
9. Šalkovska, Edita. W Krawczunazch oddano hołd poległym akowcom. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2010, 14 lipca, p. 1, 3.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016