Kurėjai

Kaimas Lyduokių seniūnijos šiaurės vakaruose, susijungęs su Lyduokių miesteliu. Ribojasi su Lentvorų, Griežionių, Butkiškių kaimais, Felinkos mišku ir Siesarties upe. 2001 m. ant Siesarties upės, buvusio Valtūnų malūno vietoje, pastatyta mažoji hidroelektrinė [1]. Kaimas įeina į Siesarties kraštovaizdžio draustinio teritoriją [4]. Per Kurėjų kaimą eina asfaltuotas kelias Žemaitkiemis–Virkščiai.

Kaime gyvena 115 žmonių, iš jų: 56 vyrai ir 59 moterys (2011) [5].
Kurėjų kaimo pavadinimas kilęs iš dvikamienio asmenvardžio Kuras ar Kurys [6].

Apie Kurėjų kaimą ir jo istoriją rašoma leidinyje „Lyduokiai 1499-1999“ [3], apie Siesarties kraštovaizdžio draustinį, į kurio teritoriją ir įeina kaimas, rašoma knygoje „Ukmergė: informacinis-reprezentacinis leidinys“ [4], vietovardį mini Zigmas Zinkevičius knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6].  

Kaimas įsikūręs Lyduokių dvaro žemėje, kuri buvo išdalinta savanoriams, dvare gyvenusiems darbininkams ir bežemiams vykdant 1922 m. žemės reformą. Iš pradžių kaimas vadinosi Geruliais, vėliau pavadinimas pakeistas į Kurėjų [3].
 
Kaimo pietinėje dalyje, atvirame lauke yra Kultūros paveldo objektas, įrašytas į registrą – koplytstulpis su Šv. Roko skulptūra [2]. 
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Griškevičius, Kęstutis. Valtūnuose atidaryta pirmoji rajone hidroelektrinė // Gimtoji žemė. – 2001, rugs. 22, p. 1-2.
2. Navickienė, Albina. Laiko dulkes nubraukus // Gimtoji žemė. – 1991, rugs. 12, p. 2.
3. Navickienė, Albina. Lyduokiai 1499-1999 / Albina Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius, 1999, p. 67-68.
4. Ukmergė: informacinis-reprezentacinis leidinys. – Ukmergė [i. e. Vilnius, 2006], p. 8.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-12]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 62.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016