Kvederiškė

Kvederiškės kaimas yra Švenčionėlių seniūnijoje, Mėžionėlių seniūnaitijoje [3], 4 km į rytus nuo Švenčionėlių. Prie kaimo – Kvederiškės pelkė. Per pietinę pelkės dalį teka bevardis Žeimenos intakas [2].

Kaime gyvena 48 gyventojai, iš jų 18 vyrų ir 30 moterų (2011) [1].

Apie Kvederiškės kaimą rašoma „Mažojoje lietuviškojoje  tarybinėje enciklopedijoje” [2], leidinyje „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“ [3], periodikoje, internete.

Šio kaimo gyventoja Vladislava Runovičienė savo prisiminimuose išsamiai pasakoja kaimo istoriją, papročius. Ji prisimena, jog viename kaimo gale driekėsi siaurasis geležinkelis Švenčionėliai–Lentupis, kitame tekėjo upelis Šundys, kuris bėga palei Mėžionėlių kaimą į Žeimenos upę. Į Švenčionėlių pusę Kvederiškės žemė ribojosi su Mėžionėlių kaimo žeme. O iš visų kitų pusių – su dvarų žemėmis. Kaimo žmonės buvo neturtingi, darbštūs, sąžiningi. Kvederiškės kaimas garsėjo audėjomis, dainininkėmis [3].

1961 m. anksčiau Liubiškės kaime buvusi biblioteka buvo perkelta į Kvederiškės kaimą, į privatų Genės Smagriūnienės namą. 1973 m. ji perkelta į Trūdų kaimą ir vadinosi Kvederiškės kaimo biblioteka. 1977 m. prie Kvederiškės kaimo bibliotekos prijungta Dotinėnų kaimo biblioteka, 1980 m. pavadinta Trūdų kaimo biblioteka, 1985 m. perkelta į kitas patalpas. 1987 m. pavadinta Mėžionėlių kaimo biblioteka-filialas (žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-04-13]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Kvederiškės pelkė // Mažoji lietuviškoji  tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 272.
3. Runovičienė, Vladislava. Kvederiškės kaimo istorija: (Vladislavos Runovičienės prisiminimai)// Projekto „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“: ekspedicijos iš Švenčionių rajono Švenčionėlių seniūnijos medžiaga. – Švenčionys, 2004, p.67- 76.
4. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-04-13]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.

Parengė: Marytė Dešukienė (Švenčionių viešosios bibliotekos Mėžionėlių filialas), 2011; 2017