Laibiškės

Laibiškės – kaimas Medininkų seniūnijoje, 6 km nuo Medininkų. Seniūnaitijos centras.

Kaime gyvena 56 žmonės, iš jų – 30 vyrų ir 26 moterys (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Laibiškių kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), architekto, prof. Algimanto Miškinio knygoje „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“ [1]. Šiek tiek informacijos yra internete.

XIX amžiuje Laibiškėse gyveno daug žydų. Kaime buvo sinagoga ir kapinės [2].

Laibiškių kaime yra vadinamosios Turgelių žydų senosios kapinės. 2015 m. gruodžio mėnesį jos buvo įtrauktos į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės memorialinis paminklas. Šiose kapinėse yra apie 100 įvairių formų rausvo, pilko, tašyto granito, betono antkapiniai paminklų, daugiausiai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų kalba. Antkapinių paminklų būklė šiuo metu yra patenkinama [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 317]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Miškinis, Algimantas. Turgeliai // Miškinis, Algimantas. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės = The Lithuanian urban heritage and its values. – Vilnius, 1999. – T. 2. D. 1: Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai = Cities and towns of the Eastern Lithuania, 2002, p. 401-406.
3. Turgelių žydų senosios kapinės. [Laibiškės, Medininkų sen., Vilniaus r.; u. k. 39168]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-11]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016