Laičiai

Kaime yra apie 6 km į rytus nuo Semeliškių [3, 4].

Laičių kaime gyvena 103 žmonės: 55 vyrai ir 48 moterys (2021) [1].

Apie kaimą rašyta mažai. Trumpai Laičiai paminėti „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [3], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4], „Trakų urėdijos miškų istorijoje“ [2].

Laičiai paminėti 1790 m. [2, 4].
1858 m. Laičių, Raudonosios akies, Sausaraisčio (Semeliškių sen.) vienkiemiuose gyveno 40 žmonių.

Kaime yra Laičių akmenys – du stambūs rieduliai, saugomi geologiniai gamtos paveldo objektai, esantys Laičių kaime, apie 6,5 km į rytus nuo Semeliškių. Pirmasis Laičių akmuo yra priešais sodybą, įkalnėje, antrasis – toje pačioje pakelėje, tik žemiau. Akmenys yra saugomi nuo 2008 m.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-28]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
2. Isokas, Gediminas. Kaimai. – Iliustr. // Trakų urėdijos miškų istorija (X tūkst. pr. Kr.–2007 m.). – Vilnius, 2008. – 49–51.
3. Laičiai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 277.
4. Laičiai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 464.

 Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.