Lapšiai

Lapšiai – kaimas Gelvonų seniūnijoje, 12 km nuo Gelvonų.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 9 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 6 vyrai, 3 moterys [1].

Kaime yra Lapšių dvaro sodyba. Ankstyviausias rašytinis šaltinis, kuriame minimas Lapšių palivarkas, yra 1816 m. Ukmergės pavieto bajorų revizinis surašymas. Jame minimas dvaro savininkas Kauno karužas (vėliavininkas) Juozas Hermanovskis ir jo žmona Anelė Ulinskaitė.
Kitas rašytinis šaltinis, kuriame Lapšiai jau vadinami dvaru, yra 1845-1847 m. inventoriai. Lapšių dvarui priklausė ir Markūnų kaimas su keturiomis sodybomis, ten gyvenančiais dvidešimt aštuoniais valstiečiais. 1874 m. dvarą iš varžytinių nusipirko lenkų kilmės bajoras Grigas Lukoševičius su žmona Stanislava.
Antrojo pasaulinio karo metu dvare gyveno kažkoks olandas, prižiūrėjo ūkį, augino daržoves. Po karo prasidėjo dvaro naikinimas. Sovietmečiu dvaro rūmuose buvo įrengtas grūdų sandėlis. Rūmai tam buvo naudojami apie trisdešimt metų. 1991 m. kolūkio turtas išdalintas kompleksais ir privatizuotas. Niekieno neprižiūrimi pastatai išstovėjo iki 2001 m. 

2001-2003 m. dvaro rūmai restauruoti dabartinės savininkės architektės Onutės Buklienės pastangomis. Restauravimo darbai vyksta griežtai pagal ikonografiją, rastus pastato fragmentus, naudojamos senos technologijos bei medžiagos. Šio objekto restauravimas ir tvarkymas – tai puikus dvarų tvarkymo pavyzdys [2, 3, 4].
Buvusio dvaro sodybos fragmentai maždaug pusiaukelėje tarp Liukonių ir Musninkų, kairiajame Širvintos upės krante – registrinė paveldo vertybė: restauruoti rūmai, svirnas, arklidė su garažu [5].

Apie dvaro klestėjimo ir nykimo metus prisimena šalia esančio Markūnų kaimo gyventoja Aldona Šakienė [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-11]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>. 
2. Lapšiai. – Iliustr. // Lietuvos dvarai: dviejų tomų žinynas. – Vilnius, [2009]. – T. 2: Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis, Vilniaus apskritis, p. 246-248.
3. Lapšiai: krašto dvarai. Spindesys ir skurdas. – Iliustr. // Širvinta. – 2009, rugpj. 1, p. 11.
4. Lapšių dvaras. – Iliustr. // Gelvonai. – Vilnius, 2009. – P. 749-754.
5. Lapšių kaimas: Buv. dvaro sodybos fragmentai.  Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-20]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
6. Norušienė, Stanislava. Buvo gražus Lapšių dvaras… . – Iliustr. // Širvinta. – 1999, geg. 26, p. 2., geg. 29, p. 2.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016