Laumėnai

Kaimas Želvos seniūnijoje, 4 km į pietryčius nuo Želvos miestelio, prie kelio į Giedraičius. 

Gyvena 90 gyventojų, iš jų: 45 vyrai ir 45 moterys (2011) [4].
 
Kaimo pavadinimas gali būti padarytas iš nebevartojamo asmenvardžio Laumėnas (Laumio ar Laumės šeimynai priklausantis asmuo). Asmenvardis Laumis ar Laumė yra kilęs nuo mitinės būtybės „laumė“ [6].
 
Apie Laumėnų kaimą rašoma „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje” [3], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [6], šiek tiek informacijos yra knygoje „Pasakojimai apie Želvą” [1]. Apie Laumėnų dvaro sodybą rašoma leidinyje „Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis” [2], apie kaimo istoriją rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [5]. Informacijos yra periodikoje, internete.
 
Laumėnų žemė ar valsčius (terra Loumene) minima 1373 m. Livonijos ordino žygio į Aukštaitiją aprašyme. Manoma, sena Deltuvos žemės vietovė, vėliau kartu su kaimyniniais Bastūnais valdyta kunigaikščių Giedraičių [5].
 
Sovietmečiu Laumėnai buvo apylinkės centras. 1994-1997 m. kaime veikė pradinė mokykla.  Kaimo kultūros namai, veikę iki 2014 m., pastatyti 1956 m. iš senų buvusio dvaro pastatų.

Kaime yra UAB „Laumėnėlė“ (miško ruoša, mažmeninė prekyba), veikia Laumėnų kaimo bendruomenė.

Kaime gyvena ūkininkas vienas garsiausių Lietuvoje profesionalių trenerių-važnyčiotojų Kazimieras Trota.

Kaime yra neveikiančios, prižiūrimos kapinaitės.
Prie kelio iš Želvos į Bekupę yra Laumėnų dvaro sodybos fragmentai. Sodyba kūrėsi nuo XIX a. pirmosios pusės [2].

Kaime veikia Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Laumėnų kaimo padalinys, kurio aptarnaujamame regione gyvena 200 gyventojų. Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros fondą sudaro  47 fiz. vnt., 39 pavad. dokumentai. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra 799 (2016 m.).

Literatūra ir šaltiniai

1. Kriaučiūnienė, Zita. Iš Želvos ir Laumėnų kraštų vardyno / Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Iliustr. // Kriaučiūnienė, Zita, Povylienė, Rasa. Pasakojimai apie Želvą. – Ukmergė, 2005. – P. 90-103.
2. Laumėnai. – Iliustr. // Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis. – Vilnius, 2010. – P. 201.
3. Laumėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 302.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą:<http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [apie Laumėnus, p. 165-166] // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 142-187.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 95-96.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2015; 2016