Lazdynai

Lazdynų kaimas yra Vievio seniūnijoje, 7,5 km į vakarus nuo Vievio [5], apie 5 km į pietryčius nuo Elektrėnų.

2021 m. kaime gyveno 29 žmonės: 16 vyrų ir 13 moterų [4].

Anksčiau Lazdynų kaimas vadinosi Dembina (arba Dembynė) [5].

Kaime buvo Römerių dvaras – vasaros rezidencija. Apie Dembinos dvarą rašyta Jadvygos Kulikienės sudarytame leidinyje „Trakų krašto dvarai ir palivarkai“ [5], apie Römerių gyvenimą Dembinoje ir apie dvarą rašoma Tamaros Bairašauskaitės monografijoje „Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853)“ [1], mokslinių straipsnių rinkinyje „Römeriai Lietuvoje XVII–XX a.“ [7]. Daugiausiai medžiagos (faktografinės – laiškų, dienoraščių, korespondencijos) apie Römerių gyvenimą Dembinoje, Daugirdiškėse saugoma Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje, Antanašės dvare. Apie gyvenimą Dembinoje, dvarą, Tiškevičių atsiminimus surinko Ona Rasutė Šakienė Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [3].

Dembinos dvarą įsteigė Pranciškus de Raes‘as. Naujame dvare su žmona Judita Jelenskyte-de Raes ir dviem vaikais (Rachele de Raes-Römeriene bei Henriku de Raes) apsigyveno 1785 m. [2]. R. de Raes tuomet buvo dveji, tad Dembiną galima laikyti jos gimtaisiais namais. 1799 m. balandžio 13 d. Dembinoje Rachelei de Raes-Römerienei pasipiršo žymus Lietuvos bajoras Mykolas Juozapas Römeris.
Dembina tapo Römerių šeimos vasaros rezidencija. Tai R. de Raes-Römerienės kraitinė valda, atitekusi jai kartu su Kurkliškių palivarku.
Dembina buvo kuklus dvaras – ponų gyvenamasis namas buvo vieno aukšto, medinis, suręstas ant mūrinių pamatų [2].

Dembinoje (ir Vilniuje) gyveno garsus dailininkas Alfredas Römeris – Edvardo Jono Römerio ir Onos Bialozaraitės-Römerienės sūnus. Jis čia gyveno kartu su seneliais R. ir M. J. Römeriais, kadangi 1834 m. nuo džiovos mirė mama, o 1839 m. tėvas buvo ištremtas į Rusiją [8].
1846 m. A. Römeris nutapė Dembinos dvarą. Jis pateiktas Jolantos Širkaitės leidinyje „Dailininkai Römeriai“ [8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bairašauskaitė, Tamara. Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853) : bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius, 2011. – 410, [1] p.
2. Bairašauskaitė, Tamara. Rezidencija // Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). – Vilnius, 2011. – P. 69–83.
3. Dembina : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 34–37; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-vievio-seniunija/>.
4. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
5. Kulikienė, Jadvyga. Dembynė: [Lazdynų k.] // Trakų krašto dvarai ir palivarkai. – Trakai, 2000. – P. 80–81.
6. Šakienė, Ona Rasutė. Giedraitiškės ir Dembina // Elektrėnų kronika. – 2013, liepos 5–11, p. 6; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/giedraitiskes-ir-dembina/>.
7. Širkaitė, Jolanta. Lietuvos Römerių dvarai XVII–XX a. // Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. – Vilnius, 2008. – P. 21–33.
8. Širkaitė, Jolanta. Römeris Alfredas Izidorius : Dembinos dvaras // Dailininkai Römeriai. – Vilnius, 2006. – P. 36.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.