Leičiai

Leičiai – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 3 km į pietus nuo Sudervės.

Leičiuose gyvena 91 žmogus. Iš jų – 48 vyrai ir 43 moterys (2013) [1].

Kaime veikia UAB „Darauto“, „Ginrutas LT“, kaimo turizmo sodyba „Leičių terasa“.

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Leičius yra mažai. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5], Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2] Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas (Vilnius, 1976). Apie šalia kaimo esantį mitologinį akmenį rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [4]. Žmonių atsiminimų apie Leičius (Laičius) yra rinkinyje „Neries regioninis parkas: 2002–2006 m. etnokultūros tyrimai“. Leidinys skirtas Neries regioninio parko bei prie jo teritorijos prisišliejusių vietovių etninės kultūros duomenims, visų pirma: vietovardžiams, padavimams, tikėjimams, etnografinio ir istorinio pobūdžio pasakojimams. Duomenis surinko kultūrologe Ida Stankevičiūtė [3]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1866 m. kaime buvo 11 namų, gyveno 70 žmonių. Visi jie buvo katalikų [5].

Apie 1,3 kilometro į šiaurę nuo kaimo, kalvelėje prie Kimsynės raisto yra mitologinis akmuo su pėdomis. Pasakojama, kad Jėzus Kristus vaikščiojo ir akmenyje liko jo pėdų atspaudai. Dabar šis akmuo įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2.Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 12.
3. Laičiai // Neries regioninis parkas: 2002-2006 m. etnokultūros tyrimai. – [Dūkštos], 2006. – P. 375-376. Prieiga per internetą: <http://neriesparkas.lt/wp-content/uploads/2015/12/Neries-regioninis-parkas-tautosakos-rinkinys-su-papildytu-vertimu>.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Leičiai, Zujūnų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 68.
5. Łojcie // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola-Malczyce), p. 685; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/685>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.