Leoniškės

Leoniškės – kaimas Kalvelių seniūnijoje, 6 km nuo Šumsko.

Leoniškėse gyvena 27 žmonės. Iš jų – 13 vyrų ir 14 moterų (2011 m.) [1].

Apie Leoniškių kaimą informacijos labai mažai. Trumpa informacija apie kaimą pateikiama 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Leoniškių piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [3], atlase Lietuvos piliakalniai“ [5], „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ [6].

Apie tai, kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija 0,7 km nuo kaimo stūksantis Leoniškių piliakalnis. Piliakalnį dar vadina Pilies arba Plikuoju kalnu [2]. Pasak padavimų, čia yra žemėmis užpilta bažnyčia [7].

Leoniškių piliakalnis 1992 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą. Tai nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalinas, Kęstutis. Leoniškių piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 315.
3. Leoniškė // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1975. – T. 2, p. 95.
4. Leoniškių piliakalnis [Leoniškių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5679]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Leoniškių piliakalnis // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005, T. 3, p. 368-369.
6. Leoniškių piliakalnis // Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1973. – P. 210.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Leoniškės. Kalvelių seniūnija: Kalnas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 69.
8. Leoniszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola-Malczyce). – p. 145; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/145>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2017