Liaukiškės

Liaukiškių kaimas yra apie 3,5 km į pietryčius nuo Beižionių. Pietuose kaimą į dvi dalis padalina riba su Aukštadvario seniūnija (Trakų raj. savivaldybė), čia tyvuliuoja Asono ežeras.

Kaime įkurta kaimo turizmo sodyba „Svečių namai pas Venskus“.

Liaukiškėse 2011 m. duomenimis gyvena 10 žmonių: 4 vyrai ir 6 moterys (2011) [1].

Atsiminimus apie kaimą surinko kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [2].

Kaime yra Liaukiškių alkakalnis, dar vadinamas Koplyčia, įtrauktas į kultūros vertybių registrą [3]. Apie šią vietą ir Koplyčios pavadinimo atsiradimą sklando daug įvairių pasakojimų. Gyventojai teigia, jog čia kažkada buvusi koplyčia ir bažnyčia. Dar pasakojama, jog koplyčioje Napoleonas buvo paslėpęs lobį, o grįždamas koplyčią sudegino [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Liaukiškės // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 101.
3. Liaukiškių alkakalnis vad. Koplyčia [Liaukiškių k., Beižionių sen., Elektrėnų sav. u. k. 12242]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/db9e98b4-8483-4c96-a3eb-855c79c5031c>.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2019.