Liukonys

Kaimas Gelvonų seniūnijoje, 19 km į vakarus nuo Širvintų. Per kaimą eina Ukmergės-Čiobiškio kelias.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 216 (2011 m.) gyventojų, iš jų – 108 vyrai, 108 moterys [1].

Sovietmečiu Liukonių kaimas buvo „Gegužės pirmosios“ kolūkio centrinė gyvenvietė.  Veikė felčerių ir akušerių punktas, aštuonmetė mokykla, 1924 m. įkurta pradinė mokykla, kultūros namai (nuo 1960), biblioteka (nuo 1954) [5].
1842 m. spalio 28 d. Liukonių dvare mirė Napoleono adjutantas, generolas Juozapas Antanas Kosakovskis (1772-1842). Garsus mūsų kraštietis palaidotas Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčios rūsyje [6].
Istoriniuose šaltiniuose Liukonys minimi nuo 1534 m. 1778 m. kunigaikštis S. Kosakovskis pasistatė rūmus. XIX a. pradžioje šiuose rūmuose J. Kosakovskis buvo įkūręs senienų muziejų. 1859 m. rūmai sudegė, o išlikę muziejaus eksponatai buvo atiduoti Vilniaus laikinajai archeologijos komisijai [5].
Liukonių kaime yra vietovių, kuriose iki šių dienų išliko vertingų kultūros paveldo objektų ar jų fragmentų. Paminėtinas Liukonių dvaras. Nuo XVIII a. antrosios pusės iki XX a. pr. – Kosakovskių nuosavybė. 1779 m. dvarą pirko LDK karinis ir politinis veikėjas Simonas Kosakovskis (1741-1794). Jam mirus, dvarą perėmė sūnėnas, taip pat generolas Juozapas Kosakovskis (1772-1842).
Viena iš svarbiausių dvaro  vietų buvo paminklas arkliui (generolo kovos žirgui), ten buvo išvardinti ir mūšiai, kuriuose jis dalyvavo. Iš XIX a. pirmosios pusės dvaro pastatų liko tik mūriniai, perstatyti rūmai. Senas parkas, alėja [3, 4].
Parkas įkurtas gražioje vietoje – ant Širvintos kranto. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu, 1986 m. priskirtas prie vietinės reikšmės gamtos paminklų [2].
 
Liukonių kaimo rytinėje pusėje, ant stataus upės Širvintos dešiniojo skardžio, stovi 11 m aukščio kryžius su Nukryžiuotuoju. Apie 1925 metus jį padarė liaudies meistras Juškevičius. Kryžius matomas iš toli, reikšmingas peizažui. Monumentalus, raiškių proporcijų. Prie kryžiaus pritvirtinta Nukryžiuotojo skulptūra [7].
Į šiaurės rytus ir pietvakarius nuo  kryžiaus yra du akmenys (skeltos vieno riedulio pusės) su smailiomis viršūnėmis, netaisyklingo keturkampio formos granito akmenys. Pasak padavimų, tai akmenimis pavirtę žmonės, Liukonių dvaro liokajai Jonas su Povilu.
Netoli šių akmenų yra granito akmuo su smailiadugniu dubeniu. Žmonės jį vadina Marijos akmeniu. Pasakojama, kad jo dubenyje susirinkęs vanduo turėjęs stebuklingų galių – kas juo nusiprausdavęs, tas pagydavęs. Jo stebuklingos galios dingusios, kai ponia jame išmaudė apakusį šuniuką [8, 9, 10].
Nuo 1954 m. kaime veikė Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Liukonių filialas. Aptarnaujamame mikrorajone buvo 17 kaimų. 
Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie įžymius krašto žmones, pildo, ruošia naujus teminius aplankus. Kraštotyros fondą sudaro apie 18 fiz. vnt. dokumentų. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra apie 1000.
2015 m. rugpjūčio 27 d. Širvintų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-136 Liukonių filialas panaikintas
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-20]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Isokas, Gediminas. Liukonių parkas // Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 295-296.
3. Liukonių dvaras – apleistas ir vienišas: krašto dvarai. Spindesys ir skurdas. – Iliustr. // Širvinta. – 2009, liep. 18, p. 11.
4. Liukonys. – Iliustr. // Lietuvos dvarai: dviejų tomų žinynas. – Vilnius, [2009]. – T. 2: Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis, Vilniaus apskritis, p. 249-250.
5. Liukonys // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 637.
6. Liukonyse [Širvintų rajonas] paskutinį atodūsį išleido imperatoriaus Napoleono bendražygis: istorijos dulkes nuvalius. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2007, liep. 11, p. 8.
7. Martinaitienė, Gražina. Liukonių kryžius // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 285.
8. Urbanavičius, Vytautas. Suakmenėję žmonės, Liukonių akmenys // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 285.
9. Vaitkevičius, Vykintas. Liukonių akmenys. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 513.
10. Vaitkevičius, Vykintas. Liukonys: Akmenys suakmenėję žmonės, akmuo su dubeniu. – Iliustr., Žml. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 122-124.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016