Malavolė

Kaimas yra Vievio seniūnijoje, apie 2 km į šiaurės rytus nuo Panerių, Neries kairiajame krante, upės kilpoje [4]. Kaimas yra Neries regioninio parko teritorijoje.

2011 m. duomenimis kaime gyveno 3 žmonės: 2 vyrai ir 1 moteris  [2].

Apie kaimą trumpai rašyta „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [4].

Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų“ [3] bei Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [4] užrašyti keli kaimo gyventojų pasakojimai, legendos apie šį kaimą ir jo gyventojus. Pasakojimus surinko ir užrašė Ona Rasutė Šakienė.

Kaime įsikūrusiame vienkiemyje išlikusi autentiška, tradicinė pastatų architektūra ir šiam kraštui būdinga puošyba, sodybos planinė struktūra, pastatų išsidėstymas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Aguonaitė, Vijolė. Saugo senąją architektūrą // Valstiečių laikraštis. – 2014, rugpj. 9, p. 7–8.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Malavolė // Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 155; Prieiga per internetą:<http://www.gomanta.lt/amta_vievis/>.
4. Malavolė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 500.
5. Malavolė : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 257; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-vievio-seniunija/>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.