Mažieji Lygainiai

Mažieji Lygainiai – kaimas Pagirių seniūnijoje, į pietvakarius nuo Vilniaus. Greta tyvuliuoja Ilgučio, dar vadinamo Lygainių, ežeras.

Kaime gyvena 61 žmogus. Iš jų 22 – vyrai ir 39 moteris [1].

Veikia UAB „Stabiline“ (Balaičių g. 1), užsiimanti statybinių medžiagų didmenine ir mažmenine prekyba.

Rašytiniuose šaltiniuose apie Mažuosius Lygainius informacijos beveik nėra, išskyrus trumpą žynutę 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4]. Kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Mokyklos istorija aprašyta leidinyje Szkoły polskie w Republice Litewskiej“ [5]. Šiek tiek informacijos yra spaudoje ir internete [3, 6].

Yra žinoma, kad 1866 m. Lygainių vienkiemyje buvo 2 namai, kuriose gyveno 12 katalikų [4].

Po Pirmojo pasaulinio karo buvo įkurta pradinė mokykla. 1939 m. mokykloje mokėsi 30 moksleivių, dirbo viena mokytoja. 2014 metais mokykla buvo uždaryta [5].

2015 m. Mažuosiuose Lygainiuose, buvusios mokyklos patalpose, buvo įkurta biblioteka – Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos padalinys [2].

 Literatūra ir šaltiniai

 1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Mažul, Henrik. Ciekaw świata, ciekaw ludzi: [apie buvusį ilgametį M. Lygainių mokyklos direktorių, dabartinį vyr. bibliotekininką Edvardą Mackevičių]. – Iliustr. // Magazyn Wileński. – 2017, nr 5, p. 7-11.
3. Vorobej, Teresa. Išsidėsčiusios tarp dviejų ežerų: [apie Didžiuosius ir Mažuosius Lygainius – dvi Pagirių seniūnijoje įsikūrusias gyvenvietes]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2007, saus. 18-24 (Nr. 3), p. 4.
4. Ligojnie // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola-Malczyce). – p. 226; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/226>.
5. Szkoła Początkowa w Małych Ligojniach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 386.
6. Worobiej, Teresa. Położone nad dwoma jeziorami: [apie Pagirių seniūnijos gyvenvietes – Didžiosius ir Mažosius Ligainius]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2007, 18 – 24 stycznia (nr 3), p. 6.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018