Pagirių seniūnija

Pagirių seniūnija yra Vilniaus rajone prie pietvakarinės Vilniaus miesto ribos. Ji ribojasi su kaimyninėmis Marijampolio, Juodšilių seniūnijomis, Vilniaus miestu, bei Šalčininkų ir Trakų rajonais. Seniūnijoje yra 26 kaimai, didesni iš jų: seniūnijos centras – Pagirių kaimas (3451 žm.), Vaidotai (1268 žm.), Baltoji Vokė (369 žm.), Keturiasdešimt Totorių (451 žm.). Nedidelis, bet gana įdomus Skurbutėnų kaimas (110 žm.) (2013 m.) [2].

Seniūnijos plotas – 8723 ha. Šio ploto 4931 ha užima žemės ūkio naudmenos, 1052 ha – miškai, 2740 ha – vandenys ir kitos paskirties plotai.
Gyventojų skaičius – 7341. Iš jų 39,8% – lenkų, 26,1% – lietuvių, 6,4% – rusų. 3486 – vyrai, 3885 – moterų (2013) [2]. Pagirių seniūnijos gyventojų skaičius ypač padidėjo, kai 1972 metais buvo įkurtas didžiausias ne tik Lietuvoje, bet ir visose trijose Baltijos valstybėse šiltnamių ūkis „Pagirių šiltnamiai“.

Seniūnijos teritorijoje yra nemažai lankytinų vietų. Tai Vaidotų bažnyčia, Keturiasdešimt Totorių mečetė, Skurbutėnų koplyčia. Turistų mėgstamas ir Papiškių ežeras, esantis prie to paties pavadinimo kaimo.

Seniūnijai priklauso 18 kapinių, iš jų – 10 veikiančių.

Pagirių kaimas įsikūręs 12 km į pietryčius nuo Vilniaus, prie Vokės upės.

Pagiriai – seniūnijos centras, kuriame gyvena 3451 gyventojas (2013) [2]. 1959 m. čia gyveno 183 gyventojai, 1970 – 251 gyventojas [3].

Kaime veikia gimnazija (įkurta 1976 m.), vaikų darželis, muzikos mokykla (įkurta 2003 m.) [1], ambulatorija, paštas bei kiti visuomeninės paskirties objektai [8, 10, 13].

1972 metais įkurti „Pagirių šiltnamiai“ (buv. Vilniaus šiltnamių kombinatas) užsiima daržovių auginimu ir tiekia savo produkciją ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pirkėjams.

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Pagirių kaimą yra labai mažai. Šis kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [12]. Bendrojo pobūdžio informacija apie Pagirius pateikiama „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4], Tūkstantmečio knygoje“ [6], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3] bei Vilniaus rajonui skirtuose leidiniuose Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region“ [5] ir „Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy“ [11].

Iš Pagirių kaimo istorijos žinoma tik tiek, kad 1864 metais kaimas priklausė Kundžičių (lenk. Kundzicze) giminei [12].

Ši gyvenvietė išaugo 1970–1990 m., kai buvo įsteigtas Pagirių šiltnamių kombinatas. Šalia kombinato išaugo daugiaaukščiai namai įmonės darbuotojams. Iki tol, šalia senojo Pagirių kaimo driekėsi laukai [5, 6, 11].

Pagirius mini savo eilėraštyje „Vilniaus kraštui“ poetė Neringa Rasikaitė-Bratiškienė [7].

Pagiriuose veikia Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos filialas. Biblioteka įkurta 1952 metais. Ypatingas dėmesys bibliotekoje skiriamas darbui su vaikais ir kraštotyrai. Tai viena iš moderniausių bibliotekų Vilniaus rajone. Bibliotekos kraštotyros fonde yra apie 30 leidinių. Kraštotyros kartotekoje – daugiau kaip 100 kortelių. Bibliotekoje veikia internetinė skaitykla [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Andžejevski, Tadeuš. Harmonijos, smuiko ir klarneto entuziastai: Pagirių muzikos mokyklai 10 metų. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2004, gruod. 9-15 p. 1, 6.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Pagiriai. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2010. – T. 17, p. 230.
4. Pagiriai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 264.
5. Pagirių seniūnija. – Iliustr. // Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region. – Vilnius, 1998. – P. 43-44.
6. Pagirių seniūnija. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 223.
7. Rasikaitė-Bratiškienė, Neringa. Vilniaus kraštui: [eilėraštis] // Rasikaitė-Bratiškienė, Neringa. Prijaukintoj erdvėj: eilėraščiai. – Vilnius, 2007. – P. 14-15.
8. Treščynska, Valentyna. Proginė gimnazijos inauguracija: Pagirių vidurinės mokyklos 30-metis. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2006, gruod. 21-27, p. 3.
9. Ulevič, Renata. Parodos, konkursai, žaidimai, teminiai vakarai: [apie Pagirių bibliotekos veiklą ir renginius] // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2004, bal. 15-21, p. 6.
10. Adamovič, Kristina.Niech płonie ognisko wiedzy: w dniu 30. rocznicy szkoły w Pogirach – inauguracja gimnazjum. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2006, 12 grudnia, p. 1, 6.
11. Paczkowska, Czesława. Gmina Pogiry. – Iliustr. // Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Vilnius, 2005. – P. 85-87.
12. Pogiry // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście). – p. 499; Prieiga per interneta: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/499. >.
13. Silko, Julija. Pogirskiej „Sówce“ – 25 lat!: [apie vaikų darželį „Pelėdžiukas“, Pagiriai] / Julija Silko, Ilona Aleksaitė. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2008, 11 stycznia, p. 7.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017