Papiškės

Papiškės – kaimas Pagirių seniūnijoje, 3 km į šiaurę nuo Baltosios Vokės, prie kelio Kirtimai–Pagiriai–Baltoji Vokė. Į vakarus nuo kaimo telkšo Papis. Ežeras, susidaręs praplatėjus Vokei.

Papiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 239 žmonės. Iš jų – 112 vyrų ir 127 moterų (2013 m.) [5].

Iki 1990 m. kaimas priklausė Šalčininkų rajonui.

Istorinės informacijos apie Papiškių kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Bendrojo pobūdžio informacija pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [6] „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [7]. Apie Papiškių senovės gyvenvietes rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijos“ I tome [4].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija 4 archeologų aptiktos akmens ir žalvario amžių Papiškių gyvenvietės. Šie valstybės saugomi nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Apie Papiškių senovės gyvenviečių tyrinėjimus rašė Džiugas Brazaitis leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais“ [1, 3], „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais“ [2] bei Egidijus Šatavičius ataskaitoje „Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje 2006 metais“ [8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Brazaiti, Džiugas. Akmens amžiaus paminklų žvalgymas Vokės aukštupyje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988/1989 metais. – Vilnius, 1990. – P. 3-4, 5-7.
2. Brazaitis, Džiugas. Akmens amžiaus tyrinėjimai Vokės aukštupyje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990/1991 metais. – Vilnius, 1992. – T. 1, p. 5-8.
3. Brazaitis, Džiugas. Papiškių akmens ir žalvario amžių gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988/1989 metais. – Vilnius, 1990. – P. 5-7.
4. Brazaitis, Džiugas. Papiškių pirmoji senovės gyvenvietė; Papiškių trečioji senovės gyvenvietė; Papiškių ketvirtoji senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1: Rytų Lietuva, p. 234.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <
http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Papiškės. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2 (K-P), p. 761.
7. Papiškės. Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3 (Masaitis-Simno), p. 301.
8. Šatavičius, Egidijus. Papiškės senovės gyvenvietė // Šatavičius, Egidijus. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje 2006 metais: ataskaita. – Kaišiadorys, 2007. – P. 66-67, 483.
9. Popowszczyzna // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście), p. 806; Prieiga per internetą: <
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/806>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016