Skurbutėnai

Skurbutėnai – kaimas Pagirių seniūnijoje, 4 km į vakarus nuo Keturiasdešimties Totorių kaimo. Pro gyvenvietę teka upė Asdrė (Vokės intakas). Rytuose yra Skurbutėnų tvenkinys, pietuose plyti Ropėjų miškas.

Tai tipiškas gatvinis kaimas, kuriame gyvena 110 žmonės. Iš jų – 59 vyrai ir 51 moteris (2013 m.) [1].

Narkovič, Liliana. Skorbuciany – na rozdrożach historii = Skurbutėnai – istorijos kryžkelėse – Vilnius, 2017. Knygos viršelis

Skurbutėnų kaimo istorija išsamiai aprašyta 2017 metais išleistoje publicistės, Vilniaus krašto tyrėja, istorikės Lilijanos Narkovič (Liliana Narkowicz) knygoje „Skorbuciany – na rozdrożach historii = Skurbutėnai – istorijos kryžkelėse“. Šis gražus, gausiai nuotraukomis iliustruotas dvikalbis (lenkų–lietuvių) istorinis leidinys pasakoja apie Skurbutėnų apylinkių ir jų gyventojų likimus, koplyčią, kadaise garsų Skurbutėnų dvarą ir čia veikusią mokyklą. Jame savo neįkainojamais prisiminimais dalinasi iš čia kilę senyvo amžiaus žmonės bei senelių, prosenelių pasakojimais dabartiniai gyventojai [8]. Įdomių istorinių faktų apie Skurbutėnus yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Apie Skurbutėnų istoriją rašoma Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) leidinyje „Historie z okolic Wilna“ [6] bei Mečislawo Jackevičiaus (Mieczysław Jackiewicz,) knygoje Litwa: Podróż sentymentalna“ [7]. Apie Skurbutėnų koplyčią – „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [4] bei leidinyje „Vilniaus rajono sakralinis paveldas“ [5].

1743 metais Skurbutėnų dvarą įsigijo Mykolas Jelenskis. Po trejų metų, 1746 metais, kaime pastate koplyčią. Dabar Skurbutėnų koplyčia – vietinės reikšmės architektūros paminklas [2, 4, 7]. Bažnyčioje yra trys paminkliniai dailės kūriniai. Tai molbertinės tapybos paveikslas „Alegorija“ (XIX a. II pusė), 1749 metais padarytos žvakidės, XIX amžiaus arnotas [4].
Koplyčios kieme yra varpinė, pastatyta 1949 metais [3].

Prie koplyčios įrengtos kapinaitės. Jose XIX a. viduryje buvo palaidota šių apylinkių savininkė, dvarininkė Ana Jelenska. 1991 metais kapinaitėse buvo pašventinti 16 Armijos Krajovos karių, žuvusių 1943–1945 metais, antkapiniai paminklai [6].

Apie Skurbutėnus yra rašęs rašytojas, publicistas Ježis Survilo (Jerzy Surwiło) savo knygoje „Rachunków nie zamykamy“ [10]. Čia aprašomi šio krašto tremtinių bei politinių kalinių likimai.


Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kviklys, Bronius. Skurbutėnai. Kaimo koplyčia: [apie bažnyčios istoriją ir architektūrą]. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania. – Čikaga, 1986. – T. 5: Vilniaus arkivyskupija. D. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, p. 294.
3. Semaška, Algimantas. Skurbutėnai. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. -Vilnius, 2008. – P. 632.
4. Skurbutėnų bažnyčia ir varpinė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 332-333.
5. Skurbutėnų koplyčia = Kaplica w Skorbucianach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 98-101.
6. Gajewski, Miroslav. Skorbuciany. – Iliustr. // Gajewski, Mirosław. Historie z okolic Wilna. – Wilno, 2007. – P. 182-190.
7. Jackiewicz, Mieczysław. Skurbutėnai // Jackiewicz, Mieczysław. Litwa: Podróż sentymentalna. – Warszawa, 2006. – P. 119-120.
8. Narkovič, Liliana. Skorbuciany – na rozdrożach historii = Skurbutėnai – istorijos kryžkelėse / [tłumaczenie Emilija Stankevičienė]. – Vilnius, 2017. – 232 p.: iliustr. – Gretut. tekstas liet., lenk.
9. Skorbuciany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1889. – T. 10 (Rukszenice-Sochaczew). – p. 696; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/696>.
10. Surwiło, Jerzy. Skorbuciany // Jerzy Surwiło. Rachunków nie zamykamy. – Wilno, 2007. – P. 394-395.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017