Tarnėnai

Tarnėnai – kaimas Pagirių seniūnijoje, šiaurinėje Tarnėnų ežero pakrantėje. Per kaimą teka Vokės upė.

Seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 146 žmonės [1].

Tarnėnuose 1951 m. birželio 28 d. gimė žinomas Lietuvos agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Pavelas Duchovskis [2].

Veikia Tarnėnų kaimo bendruomenė. Prie Tarnėnų ežero įrengta poilsio zona – paplūdimys.

Trumpos bendrojo pobūdžio žinutės apie Tarnėnus yra „Mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje“ [3], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4]. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4] bei leidinyjeWykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T.1). Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1865 m. Tarnėnuose gyveno buvo 13 namų, kuriuose gyveno 114 katalikai [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Pavelas Duchovskis // Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 5. – Vilnius: 2004, p.178.
3. Tarnėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 3. – Vilnius, 1971, p. 498.
4. Tarnėnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4. – Vilnius, 1988, p. 275.
5. Terniany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1892. – T. 12, (Szlurpkiszki – Warłynka) – p. 312; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/312>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2022