Merešlėnai

Merešlėnai – kaimas Pagirių seniūnijoje. Per kaimą teka Rudaminos upelis, kuris visai netoliese krenta į Vokės glėbį. Kaimelį ir jo apylinkes yra pamėgę lietuviškų filmų ir serialų kūrėjai.

Merešlėnai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 141 žmogus (2011 m.) [1].

Veikia Vilniaus rajono ŽŪB Merešlėnai.

Trumpos bendrojo pobūdžio žinutės apie Merešlėnus yra „Mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje“ [2], Tarybų Lietuvos enciklopedijoje [3]. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4], Kazimiero Petrusevičiaus knygoje „Badania ekologiczne nad krzyżakami (Argiopidae) na tle fizjografji Wileńszczyzny“ [5] bei leidinyje „Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T.1). Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad apie 1630 m. pagrindiniai kaimelio gyventojai buvo totoriai.

1865 m. Merešlėnuose gyveno 54 žmonės. Buvo karčiama. Kaimas priklausė Skorbutėnių dvarui [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Merešlėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 2. – Vilnius, 1968, p. 558.
3. Merešlėnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3. – Vilnius, 1987, p. 51.
4. Mereszlany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1902. – T. 15, D.2 (Januszpol-Żyżkowo, Aleksin-Wola Justowska). – p. 316; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/316 >.
5. Petrusewicz, Kazimierz. Pradolina Wilji: [apie Merešlėnų kaimą, p. 15, 17] // Petrusewicz, Kazimierz. Badania ekologiczne nad krzyżakami (Argiopidae) na tle fizjografji Wileńszczyzny. Ökologische Untersuchungen der Argiopidae und Physiographic der Wilnoer Gegend. – Wilno, 1938. – P. 15-17. Priega per internetą: <http://rcin.org.pl/Content/2400/WA488_9867_P1263_Nr40-Prace-Zool.pdf >

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2022