Meškonys

Meškonys – kaimas Vilniaus rajone, Nemenčinės seniūnijoje, 1 km į vakarus nuo kelio Vilnius–Utena.

Kaime gyvena 21 gyventojas (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Meškonio kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2)  bei leidinyjeWykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T. 1). Kaimas minimas leidynyje Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1784 peracta Vilnius“ [3].

Prie kaimo, už 0,2 km į šiaurę nuo kelio Nemenčinė–Meškonys, yra UNESCO paveldo objektas – Struvės geodezinio lanko trianguliacijos grandinės geodezinis punktas, 2005 m. liepos mėnesį įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą [4].

2006 m. birželio 16 d. prie Meškonių geodezinio punkto vyko renginys, skirtas Struvės geodezinio lanko įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą minėjimui. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Pasaulio paveldo komiteto pirmininkė, ambasadorė Inos Marčiulionytės, Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, Kultūros ministro Vladimiras Prudnikovas bei kiti garbingi svečiai iš valstybių, kurių teritorijose vykę Struve geodezinio lanko matavimai, ambasadų, Lietuvos valstybinių, mokslo ir profesinių bei visuomeninių organizacijų atstovai [2].

Struvės geodeziniam lankui pažymėti aukštokos kalvos viršūnėje pastatytas nedidelis granito paminklas. Šalia jo balta tvorele aptvertas ženklas su tiksliomis punkto koordinatėmis [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Semaška, Algimantas. Meškonys. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 628.
3. Pabaisko dekanato vizitacija 1782-1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782-1784 peracta Vilnius. – Vilnius, 2010, p. 230, 236-237.
4. Struvės geodezinis lankas // Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 12. – Vilnius, 2012, p. 613.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2021