Migliniškės

Migliniškių kaimo teritorija yra apie 1 km į pietus nuo Eitulionių, ir 4 km nuo Beižionių kaimų. Kaimas išnykęs, gyventojų nėra.

Daugiausiai rašyta apie Migliniškių pilkapyną, 1998 m. paskelbtą kultūros paminklu [4]. Jis trumpai aprašytas „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [1], „Kultūros paminklų enciklopedijoje [2], Alfonso Tautavičiaus, 1971 m. žvalgiusio piliakalnį [5], Giedriaus Kazlausko [3] straipsniuose.
 
Pilkapyną sudaro 4 žemių sampilai, dauguma jų sulėkštėję, apardyti arimų, įkuriant sodybą, iškasant bulviarūsį [4, 5].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Bliujus, Algimantas. Migliniškių pilkapynai, Eitulionių pilkapynai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – [T.] 15, p. 70.
2. Dakanis, Bronius. Migliniškių pirmasis pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 21.
3. Kazlauskas, Giedrius. Pilkapynai [Migliniškių–Eitulionių pilkapynas] // Elektrėnų kronika. – 2014, spal. 3–9, p. 7.
4. Migliniškių pilkapynas [Migliniškių k., Beižionių sen., Elektrėnų sav.; u. k. 3536]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019. [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą:<http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/867b8d8e-c933-40fc-bfc0-915912eb6a8c>.
5. Tautavičius, Alfonsas. 1971 metų žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus rajonuose ataskaita : Eitulionys. – Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 146, p. 79; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2019.