Mikėnai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 14 km nuo seniūnijos centro. Prie kaimo plyti Mikėnų pelkė, užimanti 890 ha plotą. Per pelkę teka Strausgėlė, kairysis Armonos intakas [3].

Gyvena 53 žmonės, iš jų: 25 vyrai ir 28 moterys (2011 m.) [5].

Mikėnų kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Mikėnas, seniau reiškusio „Miko šeimynai priklausantis asmuo”, kuriame slypi hebrajų kilmės krikštavardžio Mykolas liaudinis variantas Mikas [6].

Mikėnų kaimo vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [6], apie Mikėnų pelkę rašyta „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje” [3]. Apie Mikėnų kaime puoselėjamą senųjų amatų tradiciją nemažai rašyta spaudoje, informacijos yra internete.

1970-1976 metais kaime veikė biblioteka.

2009 m.,  po ilgos pertraukos, pradėtas eksploatuoti Mikėnų durpynas, kur gaminamos durpės, skirtos kurui [1].

Mikėnų kaimą garsina ūkininkai, tėvas ir sūnus Mindaugas bei Nerijus Kriaučiūnai – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradiciniai amatininkai, senųjų amatų – kepimo,  maisto ruošimo puoselėtojai. Atkurtoje etnografinio stiliaus sodyboje vykdoma edukacinė programa „Naminės duonos kepimas pagal senąsias tradicijas ir kiti senieji kaimo amatai“ [2, 4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Ežerskytė, Loreta. Mikėnuose durpes kas ir po šimto metų. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2009, liep. 2, p. 3.
2. Kvedarienė, Aldona. Mikėnų ūkininkai duoną kepa iš savų rugių. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, geg. 25, p. 11.
3. Mikėnų pelkė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 587.
4. Tradiciniai amatininkai ir jų gaminiai. Lietuvos tautinis paveldas. Lietuvos žemės ūkio ministerija [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=187&lng=lt>.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 75.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016