Mikulionys

Mikulionys – kaimas Riešės seniūnijoje.

Kaime gyvena 17 žmonių. Iš jų – 8 vyrai ir 9 moterys (2013 m.) [1].

Apie Mikulinių kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Mikulionių mitologinį akmenį rašoma Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2], Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [5]. Vytauto Urbanavičiaus straipsnis yra leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 metais“ [4]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Mikulionių akmuo su plokščiadugniu dubeniu įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip Lietuvos nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [3] ir į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 322]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalynas, Kęstutis. Mikulionių akmuo / / Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 320.
3. Mikulionių akmuo su plokščiadugniu dubeniu [Mikulionių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5641]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Urbanavičius, Vytautas. Mitologinių akmenų tyrinėjimai Lietuvoje 1972 metais // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1972, 1973, p. 110.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Mikulionys, Riešės seniūnija: Akmuo su dubeniu. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 77-79.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016.