Miškiniai

Miškiniai – kaimas Vilniaus rajono savivaldybėje, 1 km į vakarus nuo Juodšilių, prie Vilniaus miesto savivaldybės ribos. Pro gyvenvietę prateka nedidelis upelis (jo slėnyje sudarytas tvenkinys), supa Baltosios Vokės miškas. Veikia sodininkų bendrijos „Juodšiliai“, „Paštininkas“.

Seniūnaitijos centras, kuriame, Statistikos departamento duomenimis, gyvena 160 gyventojų, iš jų – 71vyras ir 89 moterys (2011 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Miškinių (lenk. Leśniki) kaimą informacijos beveik nėra. Išskyrus trumpą žinutę 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3]. Ši vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2].

Yra žinoma, kad 1827 m. Miškinių kaime buvo 1 ūkis, kuriame gyveno 12 katalikai [3]. 1905 m. kaime jau gyveno 114 žmonių. Paskui gyventojų skaičius mažėjo ir 1979 m. surašymo duomenimis kaime gyveno tik 36 žmonės.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 59.
3. Leśniki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola-Malczyce). – p. 162; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/162>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021