Miškiniai

Miškiniai – kaimas Riešės seniūnijoje, 8 km nuo Ažulaukės.

Kaime gyvena 41 žmogus. Iš jų – 19 moterų ir 22 vyrai (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Miškinių kaimą informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8] bei Egidijaus Šatavičiaus straipsniuose apie senovės gyvenviečių tyrinėjimus Lietuvos istorijos instituto leidžiamose leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [4–7]. Šiek tiek informacijos yra periodinėje spaudoje ir internete.

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija archeologų aptiktos akmens amžiaus Miškinių senovės gyvenvietės.

Miškinių ir Miškinių IV senovės gyvenvietės įtrauktos į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 322]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Miškinių senovės gyvenvietė [Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 4700]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Miškinių senovės gyvenvietė IV [Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31651]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Šatavičius, Egidijus. Nauji akmens amžiaus paminklai Rytų ir Pietų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1998/1999 metais, p. 69-72, 76-77.
5. Šatavičius, Egidijus. Žvalgymai Rytų ir Pietų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2002, p. 17-18.
6 Šatavičius, Egidijus. Žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Rytų ir Pietų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2004, p. 295-296.
7. Šatavičius, Egidijus. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2005, p. 386-387.
8. Leśniki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola – Malczyce). – p. 126; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/162>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016; 2023