Miškiniai

Miškiniai – kaimas Riešės seniūnijoje, 8 km nuo Ažulaukės.

Kaime gyvena 41 žmogus. Iš jų – 19 moterų ir 22 vyrai (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Miškinių kaimą informacijos beveik nėra. Yra tik Egidijaus Šatavičiaus straipsnių apie senovės gyvenviečių tyrinėjimus Lietuvos istorijos instituto leidžiamose leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [4-7]. Šiek tiek informacijos yra periodinėje internete.

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija archeologų aptiktos akmens amžiaus Miškinių senovės gyvenvietės.

Miškinių ir Miškinių IV senovės gyvenvietės įtrauktos į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 322]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Miškinių senovės gyvenvietė [Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 4700]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Miškinių senovės gyvenvietė IV [Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31651]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Šatavičius, Egidijus. Nauji akmens amžiaus paminklai Rytų ir Pietų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1998/1999 metais, p. 69-72, 76-77.
5. Šatavičius, Egidijus. Žvalgymai Rytų ir Pietų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2002, p. 17-18.
6 Šatavičius, Egidijus. Žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Rytų ir Pietų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2004, p. 295-296.
7. Šatavičius, Egidijus. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje: [apie Miškinių senovės gyvenvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2005, p. 386-387.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016