Mozūriškės

Mozūriškės – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 6 km nuo Sudervės.

Kaime gyvena 28 žmonės. Iš jų – 10 vyrų ir 18 moterų (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Mozūriškių kaimą informacijos beveik nėra. Bendrojo pobūdžio informacija pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [3]. Kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2]. Legendų ir padavimų apie Mozųriškėse esančias šventvietes yra Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [5] ir Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje „Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [6, p. 39, 55]. Kažkiek informacijos yra internete.

XVIII a. Mozūriškės priklausė Juzefui Sulistrovskiui. 1805 m. dvaro savininku nurodomas Vitebsko vaivada Antanas Prozoras, XIX a. viduryje už skolas jis perimtas Teodoro Ilakovičiaus. 1918–1920 m. dvaras atiteko papulkininkiui J. Dambrovskiui, kuris su šeima čia gyveno iki 1939 m. Po II pasaulinio karo pastatas buvo naudojamas kaip mokykla.

1992 m. Mozūriškių dvaro sodyba įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip nacionalinės reikšmės architektūrinis ir kraštovaizdžio ir želdinių paminklas. Sodybos kompleksą sudaro 2 dvaro sodybos namai, 2 ūkiniai pastatai, kumetynas ir parko fragmentai. Ji pasiekiama nuo Vilniaus važiuojant link Čekoniškių, Mozūriškėse pasukus V. Jasinskio gatve [4].

Mozūriškių kaime, prie Čekonės upelio, yra 2 vietos, įtrauktos į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 12.
3. Mozūriškiai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p.641.
4. Mozūriškių dvaro sodyba [Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 902]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Mozūriškės, Zujūnų seniūnija: Akmuo su pėda; Akmuo su dubeniu. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 79-80.
6. Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – 96 p., iliustr.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017, 2018.