Mūrininkai

Mūrininkai – kaimas Rukainių seniūnijoje, 2 km nuo Savičiūnų.

Kaime gyvena 26 žmonės. Iš jų – 14 vyrų ir 12 moterų [6].

Šiek tiek istorinių duomenų apie Mūrininkus (lenk. Murowanka) yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich[9]. Bendrojo pobūdžio informacija apie Mūrininkų kaimą pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [6], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ (Vilnius, 1985) bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3]. Apie Mūrininkų pilkapynus rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2, 5], atlase „Lietuvos piliakalniai“ [7]. Piliakalnis ir piliakalniai minimi „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1973), „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1993) bei Fiodoro Pokrovskio žemėlapyje „Археологическая карта Виленской губернии“ (Вильна, 1893).

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija greta kaimo, Svyruonėlės upės kairiajame krante esantys Mūrininkų piliakalnis su gyvenviete bei 6 pilkapynai. Piliakalnis dar Žinomas ir Mūrinės ar Rukainių vardais.

Yra žinoma, kad XIX a. pradžioje, kaime ir to pačio pavadinimo viensėdyje gyveno 33 gyventojai-katalikai ir 6 žydai. Prie tvenkinio buvo karčiama [9].

Mūrininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis bei Akmenės, Mūrininkų pilkapynas įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai [1, 8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Akmenės, Mūrininkų pilkapynas [Mūrininkų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16476]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12, p. 323]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Balčiūnas, Jonas. [Mūrininkų pilkapiai] // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 320-321.
3. Gintautas Zabiela. Mūrininkų piliakalnis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – T. 15, p.604.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Katalinas, Kęstuttis. Mūrininkų piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 3320 – 321.
6. Mūrinė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 645.
7. Mūrininkų piliakalnis // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 374-375.
8. Mūrininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis [Mūrininkų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5682]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9.
Murowanka // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 6 (Kęs–Kutno). – p. 811; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/811>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2023