Musninkėliai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 1 km nuo Musninkų.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena 26 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 16 vyrų, 10 moterų [2].

Kaime gimė Širvintų ,,Atžalyno” progimnazijos buvęs fizinio lavinimo mokytojas Leonas Vaicekauskas, kuris 2013 m. kovo 29 d. šventė 70 metų jubiliejų. Jubiliejaus dieną mokytojas Leonas Vaicekauskas apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR vyriausybės aukso medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, tądien jam įteiktas Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulio ženklas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas apdovanojo Olimpine žvaigžde už nuopelnus olimpizmui [5].

Apie Musninkėlius rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [4], periodikoje.

Labai vaizdingame Musės upės vingio paslėnyje plyti buvusio Musninkėlių dvaro kompleksas, tačiau buvusio dvaro pastatai kasdien vis labiau nyksta ir jau greitai jų gali nebelikti [3]. Musninkų (Musninkėlių) dvaro istorinė raida, kurios pradžia siekia XV-XVI a. buvo susijusi su Radvilų giminės pradžia. Nuo XVII a. dvaro savininkai keitėsi, o XIX a. dvaras skilo į du. Indrės Baliulytės straipsnyje „Musninkų (Musninkėlių) buvusio dvaro raida, arba Musninkėlių II dvaro susiformavimas“  siekiama parodyti, kad ilga ir sudėtinga dvaro istorija iki šiol buvo nepakankamai nušviečiama, nors ji turi neabejotiną reikšmę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminių istorijai. Aptikus naujų duomenų apie šį dvarą bei atskirų jo pastatų planus, šiame darbe pateikiami ankstesnių tyrinėtojų nenagrinėti buvusio Musninkėlių II dvaro  raidos aspektai [1]. 

Kaime yra Laukas Gojus – senosios lietuvos šventvietė. Laukas Gojus nurodomas 1 km į šiaurę nuo kaimo, apie 1 ha ploto. Galimas dalykas, šis vietovardis davė vardą Pagojaus vienkiemiui 1,3 km į šiaurės rytus nuo Musninkėlių [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baliulytė, Indrė. Musninkų (Musninkėlių) buvusio dvaro raida, arba Musninkėlių II dvaro susiformavimas. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. : 24 pavad. // Kultūros paminklai. – [Nr.] 17 (2013), p. 74-81.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Musninkėlių dvaras: krašto dvarai. Spindesys ir skurdas. – Iliustr. // Širvinta. – 2009, kovo 18, p. 4.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Musninkėliai: Laukas Gojus // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 127.
5. Zibalas, Romas. Pedagoginiam darbui atiduoti gražiausi gyvenimo metai: [apie fizinio lavinimo mokytoją Leoną Vaicekauską]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2013, bal. 6, p. 1-2.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016; 2018