Narvydiškis

Narvydiškis – kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 3 km nuo Musninkų.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  2 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 1 vyras,  1 moteris [1].

Apie Narvydiškio  kaimą galima paskaityti 2005 m ,,Versmės” leidyklos išleistoje monografijoje ,,Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ iš serijos ,,Lietuvos valsčiai” [3], Gedimino Isoko knygoje ,,Lietuvos gamtos paminklai“ [2], periodikoje, internete. Apie Narvydiškio dvarą rašoma Ingridos Semaškaitės knygose ,,Lietuvos pilys ir dvarai“ [6] ir  ,,Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai“ (Vilnius, 2008).

Kaime yra Narvydiškio dvaras. XV–XVI a. dvaras priklausė garsiai to meto didikų Kęsgailų giminei. Vėliau dvarą valdė Radvilos. XIX a. pirmoje pusėje – Andžejevskių, antroje – Jasinskų valda.  XIX a. pastatyti mūriniai, dviaukščiai dvaro rūmai su mansarda [3, 4, 6].
Narvydiškio dvaro sodyba įtraukta į Kultūros vertybių registrą [5].
Nepriklausomybės metais dvarą įsigijęs Alvidas Buklys ne tik restauravo rūmus, bet dvaro teritorijoje pastatė papildomus statinius – Verandą pokyliams ir kluoną su 20 miegamųjų kambarių.

Atkurtas didelę išliekamąją vertę turintis dvaro parkas. Parke turtinga gamta, jį puošia tvenkinys su tiltu, vedančiu į tvenkinyje esančią salą [4].
Narvydiškio parko plotas 9 ha. Nustatyta, kad jis yra maždaug 200 metų. Yra gražus tvenkinys. Jo saloje auga per 150 medžių. Sala su sausuma sujungta tilteliu. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu, 1986 m. priskirtas prie vietinės reikšmės gamtos paminklų [2].

Ornitologų teigimu, Narvydiškis – vienintelė vietovė, kurioje gandrai gyvena ne šeimomis, kaip įprasta, o būriais. Todėl Narvydiškio dvaro apylinkės pelnytai ornitologų vadinamos gandrų sostine [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-07]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Isokas, Gediminas. Narvydiškio parkas. Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 296.
3. Juodelienė, Vladislava. Ten, kur Šafarnė ir Narvydiškis. – Iliustr. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 539-541.
4. Narvydiškio dvaras prikeliamas naujam gyvenimui: krašto dvarai. Spindesys ir skurdas. – Iliustr. // Širvinta. – 2009, bal. 18, p. 4.
5. Narvydiškio dvaro sodyba [Musninkų sen., Širvintų r.; u. k. 696]. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016-12-07]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/>.
6. Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos pilys ir dvarai: istorijos ir legendos, architektūros bruožai: patarimai, nuorodos ieškantiems kelio / Ingrida Semaškaitė. – Vilnius: Algimantas, [2003]. – 183, [1] p. : iliustr., žml. :25 cm. – (Turistiniai maršrutai krašto keliais ; 4). – Bibliogr. : p. 181-182.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016; 2018