Našiūnai

Našiūnai – kaimas Sužionių seniūnijoje, 3 km į šiaurę nuo Sužionių, ant Dubingių ežero kranto.

Našiūnai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 56 žmonės (2013 m.) [1].

Kaime veikia gyvulininkystės ūkis.

Istorinis šios vietovės pavadinimas yra Našiūnų (arba Daubarų) Alkai [2].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Našiūnus beveik nėra, išskyrus trumpas žynutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3] ir Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie prie kaimo esančius miškus gojus rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

1744 m. Našiūnų kaimas užrašytas Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimuose. Tada jis priklausė Dubingių parapijai.

Yra žinoma, kad 1866 m. Našiūnų (lenk. Naszyszki) palivarkas priklausė grafui Benediktui Tiškevičiui. Palivarke gyveno 23 žmonės [3].

Našiūnų miškai gojai įtraukti Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1.Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Našiūnai, Sužionių s-ja: Velnio kalnas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P.80.
3. Naszyszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 6 (Malczyce-Netreba), p. 930; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/930>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.