Naudžiai

Naudžiai (lenk. Korzyść) – buvęs kaimas Marijampolio seniūnijoje.

Ankščiau kaimas priklausė Rudaminos apylinkei. 1976 m. – buvo perduotas prie Marijampolio apylinkei. 1988 m. gegužės 30 d. Naudžiai prijungti prie Marijampolio.

Įvairių metų statytinių surašymų duomenimis Naudžių kaime gyveno: 1931 m. – 118, 1959 m. – 79, o 1986 m. – 691 žmogus.

Įdomios informacijos apie gyvenvietę yra tapytojos, rašytojos, bibliotekininkės Irenos Fedorovič-Vasilevskos 2020 m. išleistame leidinyje „Dom przy drodze“ („Namas prie kelio“). Knyga parašyta remiantis įvairių žmonių prisiminimais, spausdintiniais leidiniais bei archyvine medžiaga. Leidinys skiriamas kraštotyra besidomintiems skaitytojams. Jis gausiai iliustruotas pačios autorės darytomis ir archyvinėmis nuotraukomis. Gale pateikiamas panaudotų leidinių bibliografijos sąrašas [2]. Trumpa žinutė yra „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [1] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3].

Yra žinoma, kad 1881 m. Naudžiuose buvo 3 namų ūkiai, kuriose gyveno 31 gyventojas. Dauguma jų buvo katalikai [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Naudžiai // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3. – Vilnius, 1987, p. 184.
2. Fiedorovič-Vasilevska, Irena. Korzyść // Fiedorovič-Vasilevska, Irena. Dom przy drodze. – Vilnius, 2020. – P. 48-49.
3. Korzyść // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. -Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs-Kutno). – p. 438; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/215>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021