Naujoji Rėva

Naujoji Rėva – kaimas Zujūnų seniūnijoje Šilėnų miške, Neries regioniniame parke, dešiniajame Neries krante.

Kaime gyvena 12 žmonių (2021).

Apie Naujosios Rėvоs kaimo istoriją informacijos labai mažai. Kaimas tik minimas I. Goškevičiaus leidinyje „Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ“ (Вильна, 1905) bei Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ (Warszawa, 1880.  T. 1, p. 678). Apie Naujosios Rėvos piliakalnį ir šventvietes rašoma Vykinto Vaitkevičiaus knygose Neris. 2007 metų ekspedicija“ [4].Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [5], Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše (Vilnius, 1973) Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas“ (Vilnius, 1993), Lietuvos TSR archeologijos atlase [1].

Kaimo apylinkėse stūkso Naujosios Rėvos piliakalnis (Ruski kościół), yra didelė rėva Neries upėje, kurios vagoje riogso akmenys „Trys broliai“ (Trzy Braci śpiące), kurie, pasak padavimo, yra atsiradę iš valtimi plaukusių ir apvirtusių trijų brolių. Pro Naujosios Rėvos apylinkes eina Šilėnų pažintinis takas.

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų rodo šalia kaimo esantis Naujosios Rėvos piliakalnis su gyvenviete. Piliakalnyje žmonės, siekdami apsiginti nuo priešų, apsigyveno II mūsų eros tūkstantmečio pradžioje. Vietinių žmonių piliakalnis vadinamas „Ruskij Kostiol“ arba tiesiog „Popu“ („Popy“). Pasakojama, kad šiame kalne yra nuskendusi rusų bažnyčia. Žmonės esą rasdavo ant kalno šlaitų ratu išmintus takus ir matydavo tais takais einančias procesijas, girdėdavo iš po žemių sklindantį varpų skambesį. Rusų bažnyčios kaip svetimo įvaizdis katalikiškoje aplinkoje rodo, kad piliakalnis galėjo būti svetimų (baltų) šventvietė.

1977 m. kompleksas Naujosios Rėvos piliakalnis su gyvenviete įtrauktas į įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai, kraštovaizdžio ir mitologinis paminklai [2].

Naujoje Rėvoje esantis mitologiniai objektai Kalnas Rusų bažnyčia, akmuo su pėda, akmenys Trys broliai miegantis yra įtraukti į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [3]. Vietinių žmonių papasakotų padavimų apie ties Naujosios Rėvos upėje esančius mitologinius akmenys yra leidinyje „Tautosakos darbai“ [5].

 Literatūra ir šaltiniai

1. Naujoji Rėva // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. 2: Piliakalniai.- Vilnius, p. 114.
2. Naujosios Rėvos piliakalnis su gyvenviete [Naujosios Rėvos k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 24176]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2024-01-07]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Piasecka, Beata. Vilniaus apylinkių padavimai: [yra vietinių žmonių papasakotų padavimų apie ties Naujosios Rėvos upėje esančius mitologinius akmenys, p. 236-237] / Parengė Beata Piasecka, Ida Stankevičiūtė ir Vykintas Vaitkevičius // Tautosakos darbai XXII (XXIX). – Vilnius, 2005. – p. 219-262. Prieiga per internetą <https://etalpykla.lituanistika.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367160510584/J.04~2007~1367160510584.pdf>.
4. Vaitkevičius, Vykintas, Naujoji Rėva. – Iliustr. // Vykintas Vaitkevičius. Neris. 2007 metų ekspedicija. Kn. 3. – Vilnius, 2010. – p. 52-54.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Naujoji Rėva, Zujūnų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 80-81.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2024