Nemėžėlė

Nemėžėlė – kaimas Kalvelių seniūnijoje, 3 km į šiaurės rytus nuo Kalvelių, 1,8 km nuo Gudijos sienos, prie Nemėžės upelio, Medžioklės miško apsuptyje.

Kaime gyvena 15 žmonių. Iš jų – 4 vyrai ir 11 moterų (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Nemėžėlės kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie žydų žudynių vietą šiame kaime rašoma Josifo Levinsono parengtame leidinyje „Skausmo knyga“ [3], taip pat knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje 1941–1944“ [2]. Šiek tiek istorinių duomenų yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5].

Yra žinoma, kad XIX a. pradžioje Nemėželės (lenk. Niemieżka) viekiemyje gyveno 11 žmonių [5].

Antrojo pasaulinio karo metu (1943 m. birželio mėn.) čia buvo nužudyta ir užkasta apie 300 durpyno stovyklos žydų.

Nuo 1993 m. žydų žudynių vieta ir kapas Nemėžėlėje įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip Lietuvos nacionalinės reikšmės istorinis memorialinis paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Masinės žudynės Lietuvoje 1941-1944. Vilnius, 1973, D. 2, p. 413.
3. Skausmo knyga. – Vilnius, 1997, p. 188.
4. Žydų žudynių vieta ir kapas [Nemėžėlės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 11360]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Niemieżka // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1886. – T. 7 (Netrebka – Perepiat). – p. 89; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/89>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2024