Nemėžėlė

Nemėžėlė – kaimas Kalvelių seniūnijoje, 3 km į šiaurės rytus nuo Kalvelių, 1,8 km nuo Gudijos sienos, prie Nemėžės upelio, Medžioklės miško apsuptyje.

Kaime gyvena 15 žmonių. Iš jų – 4 vyrai ir 11 moterų (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Nemėžėlės kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie žydų žudynių vietą šiame kaime rašoma Josifo Levinsono parengtame leidinyje Skausmo knyga [3], taip pat knygoje Masinės žudynės Lietuvoje 19411944“ [2]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Antrojo pasaulinio karo metu (1943 m. birželio mėn.) čia buvo nužudyta ir užkasta apie 300 durpyno stovyklos žydų.

Nuo 1993 m. žydų žudynių vieta ir kapas Nemėžėlėje įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip Lietuvos nacionalinės reikšmės istorinis memorialinis paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Masinės žudynės Lietuvoje 1941-1944. Vilnius, 1973, D. 2, p. 413.
3. Skausmo knyga. – Vilnius, 1997, p. 188.
4. Žydų žudynių vieta ir kapas [Nemėžėlės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 11360]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016