Neveronys

Kaimas Gelvonų seniūnijoje, 10 km nuo Gelvonų.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 24 (2011 m. ) gyventojai, iš jų – 11 vyrų, 13 moterų [1].

Neveronių kaime gimė TV diktorius, aktorius Vytautas Juozas Kybartas (1930-1989), fizikas, matematikos mokslų daktaras, profesorius Viktoras Kybartas (1929-1996).

1 km į šiaurę nuo kaimo yra senosios Lietuvos šventvietė – 1 ha ploto Laukas Gojis [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].  2013 [žiūrėta 2016-10-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Neveronys: Laukas Gojis. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 127.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016