Nuotekai

Kaimas Lyduokių seniūnijos vakaruose, 5 km iki seniūnijos centro. Ribojasi su Butkiškių, Vyliaudžių, Juodausių kaimais, pietrytinėje dalyje yra Šaltupio upelis ir Lentvorų miškas. Per Nuotekus eina asfaltuotas kelias Ukmergė – Žemaitkiemis. Kaimo vakarinėje dalyje yra Šventosios ichtiologinis draustinis [5].

Kaime gyvena 128 žmonės, iš jų: 66 vyrai ir 62 moterys (2011) [6].
 
Karklas, Petras. Nuotekų kaimas. – Vilnius, 2002.  Knygos viršelis.

Karklas, Petras. Nuotekų kaimas. – Vilnius, 2002. Knygos viršelis.

Nuotekų kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Kilęs iš žodžio „nuotekai“ (nutekėjimas, nubėgimas). Senovėje šis žodis reiškė „vandens nutekėjimą nuo kalvos“ [8].

Apie Nuotekų kaimo istoriją, papročius, tradicijas, vietovardžius rašoma knygoje „Lyduokiai 1499-1999“ [4], vietovardis taip pat minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [8]. Apie kaime įamžintą partizanų atminimą rašoma Stanislovo Abromavičiaus,  Kęstučio Kasparo ir Rūtos Trimonienės knygoje „Didžiosios kovos apygardos partizanai“ [1], apie iš Nuotekų kaimo kilusį žymų agronomą, habilituotą daktarą Joną Balžeką rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2]. Apie kaime esantį Šventosios ichtiologinį draustinį rašoma leidinyje „Lietuvos ichtiologiniai draustiniai“ [5], apie valstybės saugomą archeologinę vietovę – Vaisgėliškio pilkapynus – rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [7]. 

Nuotekuose gimė agronomas bitininkas, habilituotas daktaras Jonas Balžekas (1925-2012) [2].

Veikia žemės ūkio bendrovė „Žiedas“ (1992 m.), užsiimanti laukininkyste.

Apie 1 km į šiaurę nuo Nuotekų kaimo, Šaltupio miške yra valstybės saugoma archeologinė vieta – Vaisgėliškio pilkapynai. Yra 18 pilkapių, išsidėsčiusių 2 grupėmis. I grupėje yra 9 pilkapiai. Jie yra 10-15 m skersmens, iki 1,5 m aukščio. II grupės pilkapiai 5-6 m skersmens, iki 0,8 m aukščio. Pilkapių pagrindus juosia grioviai. Pilkapiai būdingi I tūkstantmečio antrajai pusei–II tūkstantmečio pradžiai. Pilkapius 1970 metais žvalgė Istorijos institutas [7].
1,3 km į šiaurės rytus nuo kaimo centro yra neveikiančios Nuotekų kaimo kapinės (0,19 ha). 1998 m. pastatytas kryžius kilusiems iš šio krašto kovotojams ir žuvusiems Lietuvos partizanams atminti [4].
2005 m. Nuotekų kaime buvusioje Burokų sodyboje pastatytas kryžius DKA partizanų ryšininkų ir rėmėjų Vlado ir Bronislavos, antisovietinio judėjimo dalyvių Antano, Edvardo ir Jono Burokų atminimui [1].
Buvęs Nuotekų kaimo gyventojas Petras Karklas yra išleidęs atsiminimų knygą „Nuotekų kaimas: gyvenimai ir likimai“, kurioje aprašo savo vaikystės ir jaunystės dienas Nuotekų kaime. Knygoje įtaigiai, vaizdžiai pasakojami kaimo žmonių gyvenimai ir likimai [3].   
 
Literatūra ir šaltiniai 

1. Abromavičius, Stanislovas. Didžiosios Kovos apygardos partizanai / Stanislovas Abromavičius,  Kęstutis Kasparas, Rūta Trimonienė. – Kaunas, 2007, p. 508.
2. Balžekas Jonas: [biografija]. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 590-591.
3. Karklas, Petras. Nuotekų kaimas: gyvenimai ir likimai. – Vilnius, 2002. – 151 p.: iliustr.
4. Navickienė, Albina. Lyduokiai 1499-1999 / Albina Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius, 1999, p. 69-73.
5. Šventosios ichtiologinis draustinis // Lietuvos ichtiologiniai draustiniai. – Vilnius, 2005. – P. 61-68.
6. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-12]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
7. Vaitkunskienė, Laima. Vaisgėliškio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva. – Vilnius, 1998, p. 134.
8. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 125.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016