Obeliskas Lietuvos laisvės gynėjams (S. Konarskio g. 49, Vilnius)

Obeliskas Lietuvos laisvės gynėjams

Adresas: Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato kieme, S. Konarskio g. 49, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Aprašymas: 1991 m. sausio 13 d. tūkstančiai Lietuvos žmonių budėjo prie Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) pastatų. Vyko mitingai, protestuota prieš Sovietų Sąjungos kariuomenės veiksmus. Šarvuočiai ir tankai apsupo LRT pagrindinį pastatą, pradėjo šaudyti į jį, budinčius žmones. Buvo nušautas Lietuvos laisvės gynėjas Alvydas Kanapinskas (1952–1991). Užėmus LRT pastatus, planuota važiuoti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, bet paskutiniu metu atsisakyta pulti susirinkusių parlamento gynėjų. Nutraukus Vilniaus radijo ir televizijos transliaciją, pradėjo veikti Lietuvos televizijos Kauno redakcija ir nedidelio galingumo siųstuvai Kaune, Sitkūnuose ir Juragiuose. Maskvoje žlugus rugpjūčio pučui, 1991 m. rugpjūčio 22 d. okupantai pasitraukė iš užimtų pastatų. 1991 m. sausio 13–osios aukoms ir įvykiams atminti įrengtas memorialinis kalnelis su kryžiais. 2017 m. sausio 12 d. kryžių kalnelio vietoje atidengtas obeliskas (skulpt. Romualdas Kvintas). Obeliske iškaltos laisvės gynėjų pavardės ir poeto Marcelijaus Martinaičio eilės. Obelisko viršuje – varpas, simbolizuojantis pirmąją žiniasklaidos priemonę, kvietusią žmones susirinkti ir pranešusią apie naują žinią, nelaimę ar pergalę.