Padūkštai

Padūkštų kaimas yra Vievio seniūnijoje, apie 3,5 km į šiaurės rytus nuo Panerių. Kaimas yra Neries regioninio parko teritorijoje.

Padūkštų viensėdis 2011 m. duomenimis nebuvo gyvenamas [1].

Archeologas Aleksejus Luchtanas yra rašęs apie 2004 m. tyrinėtą Padūkštų pilkapyną (VI–VII a.) [3]. Pilkapynas įtrauktas į kultūros vertybių registrą [4].
Šis pilkapynas yra keli šimtai metrų į vakarus nuo kaimo ir buvo atrastas apie 2004 m. [3, 4] – jį aptiko ir nurodė Vievio girininkijos darbuotojai. Pilkapyną sudaro 28 pilkapių grupė. Pilkapynai prižiūrimi, įrengtas informacinis stendas, žymimoji rodyklė [2].
2004 m. archeologai tyrinėjo vieną pažeistą pilkapį, datuojamą VI a. Surasti 3 degintiniai kapai – dviejų vyrų ir moters. Vyrų kapuose buvo ietigalis, peiliai, kovos kirvis bei diržų sagtys. Moters kape buvo sagtis ir smulkūs sudegusių žalvarinių papuošalų fragmentai [3].

Padūkštų viensėdyje yra į kultūros vertybių registrą įtraukta Padūkštų senovės gyvenvietė [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kazlauskas, Giedrius. Pilkapynai [minimas Padūkštų pilkapynas] // Elektrėnų kronika. – 2014, spal. 3–9, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/pilkapynai/>.
3. Luchtanas, Aleksiejus. Padūkštų pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2004, p. 86; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2004/84.pdf>.
4. Padūkštų pilkapynas [Padūkštų vs., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 29648]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] 2022 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/247e00a9-be96-4d96-9e21-851a62e62c7b>.
5. Padūkštų senovės gyvenvietė [Padūkštų vs., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 44523]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] 2022 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a5a39e9d-28da-469e-8b40-931f1cb154af>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.