Pagojis

Pagojis – kaimas Kalvelių seniūnijoje, 8 km nuo Šumsko. Istorinis kaimo pavadinimas Podgai
(lenk. Podhaj).

Kaime gyvena 10 žmonių [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Pagojaus kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“
(Vilnius, 1976. T. 2) bei leidinyje „Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“
(Warszawa, 1938, T1). Legenda apie šalia kaimo buvusią uolą rasite Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija“ [2].

Prie Pagojaus kaimo yra kalnelis su konglomerato uola vadinama „Raganos
(Laumės) pečius“.
Padavimas byloje, jog čia gyveno ragana, savo pečių kūreno žiemą. Pas kaimo žmones ateidavo ugnies pasiskolinti. Kartai vaikus vogė, jos parsinešusi prie pečiaus supdavo. Dabar ši vieta įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-11-11, p. 313]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Pagojus, Kalvelių s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 85-86.

Parengė: Irena Baranovskaja
(Vilniaus r. SCB), 2021