Pagojus

Viensėdis Gelvonų seniūnijoje.

Statistikos departamento duomenimis viensėdyje niekas negyvena (2011 m. )  [1].

Kaime yra senoji Lietuvos šventvietė – Gojus. XIX a. pabaigoje įsikūrusio vienkiemio žemė ribojosi su beržynu, vadinamu Gojumi [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].  2013 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Pagojus: Gojis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 127.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016