Pailgė

Pailgė – kaimas Nemenčinės seniūnijoje, 10 km nuo Nemenčinės.

Kaime gyvena 55 žmonės. Iš jų – 23 vyrai ir 32 moterys (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Pailgės kaimą informacijos beveik nėra. Apie Pailgės palivarko sodybą rašoma Ingridos Semaškaitės leidinyje Lietuvos dvarai“ [3]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Kaime yra išlikę buvusio dvaro sodybos pastatų.

Nuo 1992 m. gegužės mėnesio Pailgės palivarko sodyba įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip vietinės reikšmės architektūrinis ir kraštovaizdžio paminklas. Sodybos kompleksą sudaro 3 kumetynai, sandėlis ir tvartas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 318]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Pailgės palivarko sodyba [Pailgės k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 905]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Semaškaitė, Ingrida. Vilniaus rajonas: [apie Pailgės palivarko sodybą, p. 306, 309-310]. – Iliustr. // Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos dvarai. – Vilnius: Algimantas, [2009]. – T. 2, p. 291-315.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016