Pajurgiškės

Pajurgiškės yra apie 3,5 km į pietryčius nuo Beižionių, 9 km į vakarus nuo Semeliškių. Kaime yra Pajurgiškių ir Taureikos ežerai.

Pajurgiškių kaime gyvena 2 žmonės: 1 vyras ir 1 moteris (2011) [3].

Kaime, pietiniame Pajurgiškių ežerėlio krante, yra aukščiausias Elektrėnų savivaldybėje geologinis riedulys, vadinamas Pajurgiškių akmeniu. Apie jį rašyta leidinyje „Elektrėnai“ [5], Jono Augustausko straipsnyje apie Elektrėnų savivaldybės riedulius [1], leidinyje „Elektrėnų krašto gamta“ [2].
Prie akmens pastatytas medinis informacinis ženklas su jo pavadinimu. Riedulys išsiskiria kristalų forma, sandara bei tūriu. Jo apimtis siekia 7,2 m [2]. Dėl išskirtinių savybių 2008 m. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu akmuo buvo paskelbtas saugomu gamtos paveldo objektu [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Augustauskas, Jonas. Verti dėmesio mūsų akmenys // Elektrėnų kronika. – 2005, lapkr. 4–10, p. 7.
2. Gamtiniai kraštovaizdžio objektai. – Iliustr. // Elektrėnų krašto gamta = The nature of Elektrėnai. – Vilnius, 2002. – P. 89–97.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Pajurgiškių akmuo. Saugomų teritorijų valstybės kadastras [interaktyvus]. – 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://stk.am.lt/portal/>.
5. Palčiauskas, Vilmandas. Beižionių seniūnija // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 434–447.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2019.