Pajurgiškės

Pajurgiškės yra apie 3,5 km į pietryčius nuo Beižionių, 9 km į vakarus nuo Semeliškių. Kaime yra Pajurgiškių ir Taureikos ežerai.

Pajurgiškių kaime 2011 m. duomenimis gyveno 2 žmonės: 1 vyras ir 1 moteris (2011) [3].

Kaime, pietiniame Pajurgiškių ežerėlio krante, yra aukščiausias Elektrėnų savivaldybėje geologinis riedulys, vadinamas Pajurgiškių akmeniu. Apie jį rašyta leidinyje „Elektrėnai“ [6], Jono Augustausko straipsnyje apie Elektrėnų savivaldybės riedulius [1], leidinyje „Elektrėnų krašto gamta“ [2]. Prie akmens pastatytas medinis informacinis ženklas su jo pavadinimu. Riedulys išsiskiria kristalų forma, sandara bei tūriu. Jo apimtis siekia 7,2 m [2]. Dėl išskirtinių savybių 2008 m. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu akmuo buvo paskelbtas saugomu gamtos paveldo objektu [4].

Kaime yra Pajurgiškių pilkapynas. Pilkapyną 2020 m. balandį apžiūrėjo ir į kultūros vertybių registrą įtraukti pasiūlė archeologai Algirdas Skrupskelis ir Arūnas Strazdas. Tų pačių metų spalį pilkapynas įtrauktas į registrą. Pilkapynas – tai pakiluma Pajurgiškių pelkės šiaurės rytiniame krante su ryškiai išsiskiriančiu vienu, didžiausiu sampilu. Teritorija apaugusi praretintais medžiais ir krūmais. Iš viso pilkapyne rasti 4 sampilai (pilkapiai), jis datuojamas I tūkstantmečio antra puse [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Augustauskas, Jonas. Verti dėmesio mūsų akmenys // Elektrėnų kronika. – 2005, lapkr. 4–10, p. 7.
2. Gamtiniai kraštovaizdžio objektai. – Iliustr. // Elektrėnų krašto gamta = The nature of Elektrėnai. – Vilnius, 2002. – P. 89–97.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Pajurgiškių akmuo. Saugomų teritorijų valstybės kadastras [interaktyvus]. – 2022 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <https://stk.am.lt/portal/>.
5. Pajurgiškių pilkapynas [Pajurgiškių vs., Beižionių sen., Elektrėnų sav.; u. k. 45326]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus] 2022 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/c3add535-f6a5-4473-a822-8331bf0130c2>.
6. Palčiauskas, Vilmandas. Beižionių seniūnija // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 434–447.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2022.