Pakalniai

Pakalniai  – kaimas Buivydžių seniūnijoje, 10 km nuo Buivydžių.

Kaime gyvena 12 žmonių. Iš jų – 8 vyrai ir 11 moterų (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Pakalnių kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Informacijos apie pilkapynus galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2, 3], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [5], Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [4]. Apie Skersabalių pilkapynų tyrinėjimus rašė Valdemaras Šimėnas leidinyje Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais“ [10]. Apie Pakalnių pilkapynų – Vykintas Vaitkevičius leidiniuose „Lietuvos archeologija“ [11] bei „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais“ [12].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų rodo 4 šalia kaimo esantys pilkapynai.  

Pakalnių ir Skersabalių pilkapynai įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą kai nacionalinės  reikšmės archeologiniai paminklai [6, 7, 8, 9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 312]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalynas, Kęstutis. Pakalnių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 324.
3. Katalynas, Kęstutis. Skersabalių antrasis pilkapynas. Skersabalių pirmasis pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 332.
4. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1993, p. 31.
5. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1974. – T. 3, p. 78.
6. Pakalnių pilkapynas [Pakalnių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5646]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Pakalnių pilkapynas II [Pakalnių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 25205]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
8. Skersabalių pilkapynas [Pakalnių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5643]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Skersabalių pilkapynas II [Pakalnių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 12107]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
10. Šimėnas, Valdemaras. Skersabalių pilkapyno 2-osios grupės tyrinėjimai 1997 metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996/1997 metais. – Vilnius, 1998. –  P. 165-168.
11. Vaitkevičius, Vykintas. Pakalnių pilkapiai // Lietuvos archeologija. – Vilnius, 2004. – T. 26, p. 47-72.                                      
12. Vaitkevičius, Vykintas. Pakalnių pilkapių tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998/1999 metais. – Vilnius, 2000. – P. 225-232.       

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016