Pakalniškiai

Kaimas Širvintų rajone, seniūnaitijos centras.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 31 gyventojas (2011 m.). Iš jų – 18 vyrų, 13 moterų [1].

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietės: Pakalniškių akmuo su pėda, miškas Dunduliai ir akmuo Dindulis (Dundulis), šaltinis.

Į vakarus nuo kaimo, 0, 23 km į vakarus-šiaurės vakarus nuo tiltelio per Natokos upelį, 0,65 km į vakarus nuo dabartinio kelio Musninkai-Kernavė, Natokos upelio dešiniajame krante, į rytus nuo Natokos ir bevardžio upelio santakos randasi Pakalniškių akmuo su pėda. 1976 m. duomenimis, Pakalniškių akmuo su pėda esąs pilkai rausvos spalvos, 70×94 cm dydžio, apie 30 cm aukščio. Jo šiauriniame šone yra 3,5×8 cm dydžio, 2,5 cm gylio įdubimas, primenantis dešiniąją vaiko pėdelę, pirštais nukreiptą į pietryčius. Nuo pėdos į šiaurės vakarus yra dvi 2 cm skersmens, 2 cm gylio duobutės [2].

0,14 km į vakarus, toje pačioje Natokos griovoje guli raudonos spalvos smulkiagrūdis granitas, maždaug 1×1,5 m dydžio, 0,6 maukščio. Apie šį akmenį pasakojama, kad kartą jis švietė, tarsi kas būtų čia kūrenęs ugnį. 0, 65 km į pietryčius nuo akmens su pėda yra Pakalniškių Dunduliai [2].
Į pietus nuo kaimo, rytiniame valdiško miško pakraštyje randasi miškas Dunduliai ir akmuo Dindulis (Dundulis). Akmuo esąs beveik apvalus, į viršų siaurėjantis, 1,2 metro skersmens prie pagrindo. Ant akmens buvęs karvės pėdą primenantis įdubimas [2].
Šaltinis tryško apie 0,2 km į rytus nuo kelio Musninkai-Kernavė, griovos šiaurinėje dalyje. Buvo švaraus, šalto vandens šaltinis, ten pat buvo įrengtas nedidelis šulinėlis. Dabar užneštas žemėmis, sunykęs. Pasakojama, kad kaimo pribuvėjos šio šaltinio vandenį labai vertino, juo visada stengdavosi pirmą kartą nuprausti naujagimius, kad būtų sveiki [2].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Pakalniškiai: Akmuo su pėda. Miškas dunduliai ir akmuo dindulis (dundulis). Šaltinis. – Iliustr., Žml. // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 127-129.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2015; 2016